Ciekawostki i wpadki

Do każdego filmu, a także strony odcinka, Użytkownik może również dodać treści takie jak: ciekawostka, wpadka czy pressbook.

1 Ciekawostka

Ciekawostki są treściami, które nie można zakwalifikować do podstawowych informacji o filmie, a mogą zainteresować czy też sprawić, że film będzie bardziej atrakcyjny.

Dodając ciekawostkę należy ją wpierw zakwalifikować do odpowiedniej grupy:

 • obsada i ekipa
  Z informacjami o osobie z obsady / ekipy, która np.
  - pierwotnie miała być obsadzona w jednej z głównych ról, brać udział przy produkcji, lecz odrzuciła propozycję;
  - istotnej zmianie wyglądu aktora / aktorki na potrzeby filmu powstałej w sposób naturalny lub przy użyciu technologii, przy czym muszą one należeć do informacji “wyjątkowych” jak np. przytycie Renée Zellweger o 10-12 kg na potrzeby filmu Dziennik Bridget Jones czy też “zwiększenie” wzrostu Robbie’ego Coltrane’a do 2,80 m na potrzeby roli Rubeusa Hagrida)
 • okoliczności
  Wydarzenia, które miały wpływ na zmianę fabuły filmu.
 • etap pre- i postprodukcji
 • lokalizacja zdjęć
  Ciekawostki związane z miejscem kręcenia zdjęć – nie dodajemy samej informacji o miejscu.
 • pozostałe
  Ciekawostki, które nie zostały zakwalifikowane do żadnej z powyższych grup. Do tej kategorii zaliczamy ciekawostki dotyczące informacji o okresie zdjęciowym filmu.

1.1 Zasady dodawania ciekawostek

Ciekawostki muszą być napisanie własnoręcznie przez dodającego i jego słowami zgodnie z zasadami pisowni języka polskiego. Ciekawostki, które zostały skopiowane ze stron trzecich będą odrzucane przez weryfikatorów.

Ciekawostka nie może:

 • być kopią innej ciekawostki (na stronie filmu znajdującej się w portalu fdb.pl lub innej stronie www);
 • zawierać subiektywne elementy oceny filmu;
 • być napisane w języku innym niż polski. Wyjątek stanowią ciekawostki, w których zalecane jest przytoczenie kwestii w języku oryginalnym filmu;
 • informacja o nominacjach i nagrodach, jakie zdobył film.
 • dotyczyć wielkości budżetu. Takową informacje można dodać w treściach podstawowych;
 • informacji na temat wydania na DVD i Blu-Ray;
 • zawierać informacji błahych, nieistotnych (np. podając miejsce kręcenia filmu nie należy pisać o motelu, w którym przenocowano podczas podróżny jakiegoś miejsca).

W miarę możliwości ciekawostki powinny zawierać jak najwięcej informacji na jej temat. Na przykład jeżeli dodawana jest treść o odrzuceniu roli przez danego aktora, to zalecane jest aby wspomniano o powodzie odrzucenia, itp. Jeżeli treść ciekawostki tego wymaga, możliwe jest dokonanie krótkiego wprowadzenia – opisu sceny.

Jeśli w ciekawostkach na IMDb lub innej stronie wymienione jest kilka nazwisk aktorów czy pozostałych członków ekipy, którzy ubiegali się czy też byli rozważani do angażu czy zatrudnienia należy umieszczać w jednej ciekawostce, a nie rozbijać na kilka różnych.
Na przykład: “Aaron Johnson and Robert Pattinson auditioned for a role.”
Ciekawostka powinna brzmieć “Aaron Johnson i Robert Pattinson byli przesłuchiwani do roli w filmie.”, a nie rozbijamy to na dwie ciekawostki – “Aaron Johnson brał udział w przesłuchaniu do filmu” i “Robert Pattinson uczestniczył w przesłuchiwaniu do filmu”.

Jeśli w danej ciekawostce występuje nazwa filmu lub też nazwa osoby związanej z filmem należy dodać do niej link.

2 Wpadki

Wpadki są typem treści, które zwracają uwagę na niedociągnięcia filmu, pomyłki twórców.
Nie należy dodawać wpadek błachych, niezauważalnych czy też nie mających większego znaczenia.

W celu uporządkowania treści, wpadki należy przypisać do konkretnej grupy, ją charakteryzującej, wśród których wyróżnia się:

 • niezgodności czasowe (ubiór lub jego elementów błednie dobranego do okresu, w którym toczy się akcja);
 • synchronizacja wizji i fonii (błędnie zsynchronizowana wizja i fonia, włożenie kwestii w usta innej osoby);
 • niedopracowanie scenariusza (niezgodności informacji zawartych w filmie ze stanem rzeczywistym);
 • niespójności w fabule (niezgodności ciągu zdarzeniowo-skutkowego);
 • obce elementy w kadrze (elementy sprzętu ekipy, które nie powinny być widoczne w kadrze jak mikrofon, kamera czy elementy oświetlenia);
 • różnice geograficzne (różnice terenu /geograficzne/ wskutek niedopracowania podczas składania zdjęć czy też ograniczeniu kosztów produkcji np. góry w tle mimo akcji w terenie nizinnym);
 • brak ciągłości (braki mogące wynikać z terminów kręcenia scen, w których nie zwrócono uwagi na elementy scenografii czy charakteryzacji, w zależności od sceny czy ujęcia istotne elementy widoczne są w innych miejscach lub są zastąpione innymi);
 • elementy ferelne (elementy scenografii wykonane w sposób na tyle niedbały, że rzucają się w oczy tj. gumowe miecze wyginające się pod naporem);
 • pozostałe (wpadki, które nie zostały zakwalifikowane do żadnej z powyższych kategorii).

2.1 Zasady dodawania wpadek

Wpadki muszą być napisanie własnoręcznie przez dodającego i jego słowami (zakazane jest kopiowanie wpadek z innych stron) zgodnie z zasadami pisowni języka polskiego.

Wpadki nie mogą:

 • być kopią innej wpadki;
 • być duplikatem wcześniej dodanej lub informacji już zamieszczonej na stronie filmu;
 • zawierać elementy oceny filmu;
 • błahe, nieistotne;
 • być napisane w języku innym niż polski. Wyjątek stanowią wpadki, w których zalecane jest przytoczenie kwestii w języku oryginalny;
 • być dłuższym dialogiem bohaterów.

Jeżeli treść wpadki tego wymaga, możliwe jest dokonanie krótkiego wprowadzenia – opisu sceny.

3 Pressbooki

Za pressbooki uznajemy materiały promocyjne stworzone i rozpowszechniane przez dystrybutora lub producenta filmu. Zazwyczaj zawierają informacje o aktorach występujących w filmie, o produkcji, reżyserze, efektach wizualnych, dokładniejszy opis fabuły.

3.1 Tytuł pressbooka

Musi być on zgodny z zasadniczą informacją, którą dodajemy w polu “Treść” np. O produkcji, Opinie prasy, Obsada, Synopsis, Realizatorzy. Jeśli autor Pressbooka nie podał tytułu lub jest on zbyt nie precyzyjny albo zbyt ogólny można wpisać własny, ale trzeba się liczyć z tym, że może zostać zakwestionowany przez weryfikatora ,jeśli będzie niezgodny z treścią.

Dążymy do tego, żeby tytuł jak najlepiej oddawały treść informacji.

3.2 Treść pressbooka

Opisowo przedstawione najważniejsze informacje dotyczące realizacji filmu ściśle powiązana z polem “Tytuł”, czyli np. dokładny opis fabuły, informacje o powstawaniu filmu, twórcach, efektach specjalnych.

Z racji tego, że są to materiały przygotowane przez dystrybutora nie można jej zmieniać, bo są one nierozerwalną częścią promocji filmu.

Nigdy nie dodajemy całych Pressbooków, ale zgłaszana informacja powinna być podzielona na wątki zgodnie z wolą dystrybutora lub producenta filmu. Dążymy do tego, żeby wyodrębnić z Pressbooka jak najwięcej niezależnych części.

3.2.1 Jakie informacje pomijamy przy dodawaniu treści z Pressbooków?

Te, które można dodać poprzez inne moduły systemu dodawania treści. Nie dodajemy więc np. informacje o dacie premiery w Polsce, czasie trwania filmu, obsady – jeśli prezentowana jest ona tylko w postaci wymienionych nazwisk aktorów.

3.2.2 Linki w pressbookach

Pressbooki należą do treści, w których konieczne jest linkowanie nazw osób lub tytułów filmów. Jeżeli powtarzają się zbyt często, to wystarczy podlinkować pierwsze nazwy każdego akapitu.

Twoja sugestia