Przystanek Alaska 7.7

Młody lekarz żydowskiego pochodzenia Joel Fleishman opuszcza Nowy Jork i przyjeżdża do małego miasteczka Cicely na Alasce, aby odpracować tam studia medyczne. Ponieważ zawarł umowę z władzami stanowymi Alaski, które sfinansowały mu studia, musi przez kolejne 4 lata pełnić rolę jedynego lekarza w Cicely. Nowojorczykowi z początku bardzo nie odpowiada życie na Alasce...

Odcinki

Sezony

Slow Dance 2x7

Doktora Fleischmana niespodziewanie odwiedza brat bliźniak - Jules. Okazuje się, że choć podobni jak dwie krople wody, charaktery mają zdecydowanie odmienne. Ta różnica stanie się przyczyną licznych nieporozumień i konfliktów, kiedy obaj zdecydują się na ryzykowna zamianę ról.