Apartament zbrodni

Laura Daniels (Kathleen Beller) znajduje starą tablicę ouija i zaczyna z niej korzystać.

Zdjęcia Z filmu

Zdjęcia Z planu