Ursus nella terra di fuoco 4.0

Wokół jeziora, będącego jedynym źródłem wody w promieniu wielu mil żyją dwa plemiona. Żądny władzy generał jednego z ich atakuje swoich sąsiadów, by przejąć kontrolę nad akwenem. Gdy zostaje za to skazany na sąd kapłanów zabija króla i przejmuje władzę w państwie. Kres jego okrutnym rządom próbuje położyć przywódca podbitego plemienia Ursus, ale nie będzie to wcale proste.

Zdjęcia Z filmu