Herosi: Akceptacja 4x3 6.0

Stan zdrowia Hiro pogarsza się. Ando w końcu przekonuje Hiro, aby ten powiedział swojej siostrze, że jest śmiertelnie chory. Tymczasem Tracy poszukuje sensu życia oraz stara się nauczyć kontrolować swoje moce. Kobieta wraca do pracy jako doradca polityczny. Nathan-Sylar odkrywa siebie, w czym pomaga mu matka. Angela stara się, aby Nathan nie przypomniał sobie wszystkiego.

Zdjęcia Z filmu