Homeland: Tin Man Is Down 3x1 9.0

Niemal trzy miesiące po drugim, amerykańskim 11 września, podejrzany o podłożenie bomby w Langley Nick Brody pozostaje wciąż na wolności. Saul planuje ryzykowny kontratak na terrorystów powiązanych z wybuchem, ale jego wysiłki prowadzące do odrodzenia CIA napotykają na poważne przeszkody, gdy Carrie staje się celem wrogiego śledztwa senackiej komisji. Rodzina Brodych, poniżona i opuszczona przez Korpus Piechoty Morskiej, usiłuje poradzić sobie z destruktywnym zachowaniem Dany.

Recenzje