Doktor Who: Przed powodzią 9x4

Clara i załoga wciąż są uwięzieni pod wodą. Liczą, że Doktor jest w stanie kontrolować czas oraz pokonać paradoks i w ten sposób przepędzić zagrażające ich życiu duchy.

Opisy filmu

Clara i załoga wciąż są uwięzieni pod wodą. Liczą, że Doktor jest w stanie kontrolować czas oraz pokonać paradoks i w ten sposób przepędzić zagrażające ich życiu duchy. opis dystrybutora