Piraci: XXXI. 4x3 9.0

Max wdaje się w konflikt z obowiązującym prawem. Rogers musi zmierzyć się ze swoją przeszłością. W tym samym czasie Flintowi i Madi udaje się osiągnąć porozumienie.

Opisy filmu

Max popada w konflikt z prawem. Tymczasem Rogers doprowadza do rozrachunku z przeszłością, natomiast Flint i Madi dochodzą do porozumienia. arksi


Max wdaje się w konflikt z obowiązującym prawem. Rogers musi zmierzyć się ze swoją przeszłością. W tym samym czasie Flintowi i Madi udaje się osiągnąć porozumienie. opis dystrybutora