Z Nation: Duel 3x13 5.0

Addy musi bronić się przed atakami Mężczyzny, podczas gdy on sam jest równocześnie atakowany przez Lucy.

Zdjęcia Z filmu