The 100: Tak osiągniemy pokój 5x8 6.0

Octavia kończy przygotowania do bitwy, a Clarke decyduje się na zdradziecki ruch, który ma zapobiec wojnie. Abby dokonuje ważnego odkrycia i błaga Raven o pomoc.

Zdjęcia Z filmu