Młody geniusz i kłopotliwe wynalazki 5.7

Młody wynalazca Gaston, stara się usprawnić życie swoich przyjaciół.

Wytwórnie

 • Union Générale Cinématographique (UGC)
 • Les films du premier (koprodukcja)
 • Les films du 24 (koprodukcja)
 • TF1 Films Production (koprodukcja)
 • Belvision (koprodukcja)
 • Banque Populaire Images 10 (współpraca produkcyjna)
 • Banque Populaire Images 11 (współpraca produkcyjna)
 • Cinémage 12 (współpraca produkcyjna)
 • Cinéventure 3 (współpraca produkcyjna)
 • Cinécap (współpraca produkcyjna)
 • Soficinéma 13 (współpraca produkcyjna)
 • Région Provence-Alpes-Côte d'Azur (współfinansowanie)
 • OCS (współudział)
 • TF1 (współudział)
 • TMC (współudział)