Obsesja Eve: I Have a Thing About Bathrooms 1x5 8.5

Frank zaczyna się tłumaczyć ze swoich wyborów. Mężczyzna szybko wpada w panikę i stara się wybrnąć z kłopotliwej sytuacji.

Zdjęcia Z filmu