Bal natrętów

Dzień, w którym lekarz weterynarii w Paryżu, przechodzi straszną gehennę.

Ciekawostki