Pavarotti

Historia jednego z największych tenorów świata - Luciano Pavarottiego.

Ciekawostki