Supergirl: Zbrodnia i kara 4x18

Lena i Supergirl szukają w więzieniu Stryker’s Island wskazówek, które pomogą im znaleźć Lexa. James rozpoczyna terapię, a Brainy zmaga się z wyrzutami sumienia.

Zdjęcia Z filmu