Czarnobyl: The Happiness of All Mankind 1x4 9.0

Wokół Czarnobyla powstaje strefa wykluczenia, ludność cywilna zostaje przymusowo ewakuowana. Na terenie zniszczonej elektrowni, chemik powołany do zbadania przyczyn awarii Valery Legasov (Jared Harris), wraz z wicepremierem Borisem Szczerbiną (Stellan Skarsgård) próbują znaleźć sposób na usunięcie z dachów budynków silnie napromieniowanych resztek grafitu, którym osłonięty był rdzeń reaktora. Tymczasem w strefie pracują tysiące żołnierzy i cywilni ochotnicy, wycinają drzewa, zrywają górną warstwę ziemi i zabijają wszystkie zwierzęta domowe, które zostały napromieniowane. Ponad osiemset kilometrów od Czarnobyla, w Moskwie Ulana Khomyuk (Emily Watson) próbuje wyjaśnić przyczynę tajemniczego wybuchu reaktora, pojawia się szpitalu gdzie przebywa Anatolij Diatłow (Paul Ritter) zastępca naczelnego inżyniera w elektrowni jądrowej w Czarnobylu, który był na miejscu podczas awarii...

Zdjęcia Z filmu