Wytwórnie

  • Studio Miniatur Filmowych (Warszawa)
  • Grupa Smacznego
  • Filmograf Sp. z o.o.
  • Narodowy Instytut Audiowizualny
  • Polski Instytut Sztuki Filmowej (współfinansowanie)