Czarne diamenty 7.3

Opowieść o próbie ratowania rodzimej kopalni przed przejęciem przez zagraniczny koncern "Mars". Inżynier Nawrat chcąc ratować miejsca i warunki pracy dla 1700 górników, zgłasza projekt utworzenia górniczej spółdzielni i uniemożliwienia w ten sposób zakupu kopalni przez zagranicznego inwestora. Spotkania odbywają się u Pogorzelskiego, podczas których córka gospodarza, Teresa, utwierdza się w swej, od dawna ukrywanej, miłości.

Słowa kluczowe