Pieśń poranna 6.0

Gdy czarne słońce wstaje nad pomarańczowymi wodami Jeziora Genewskiego, samotny wiolonczelista rozpoczyna swój koncert. Jego hipnotyzującą pieśń poranną mogą usłyszeć tylko nieliczni pływacy i kręcące się w okolicy wodne ptactwo.

Zdjęcia Z filmu