Dom grozy: Miasto Aniołów: Dead People Lie Down 1x2

Vega i Michener zajmują się skutkami zamieszek na autostradzie i kontynuują dochodzenie w sprawie śmierci rodziny Hazlett. Townsend wykorzystuje śmierć młodego policjanta jako narzędzie polityczne do realizacji swojego planu. Craft ponownie spotyka Magdę. Vega i Michener próbują zdobyć informacje na temat Jamesa Hazletta i Ministerstwa Radosnych Głosów.

Zdjęcia Z filmu