Walki we Włoszech

Film pokazuje, dlaczego rzekomo rewolucyjna Włoszka padła ofiarą burżuazyjnej ideologii.

Zdjęcia Z filmu