Osoby

Dowiesz się tutaj, jak poprawnie dodawać informacje dotyczące ludzi tworzących filmy, którymi są reżyserzy, aktorzy czy oświetleniowcy.

WAŻNE: Zabronione jest dodawanie zwierząt do obsady i ekipy.

1 Dodanie nowej osoby

Jeśli jakiejś osoby nie ma w naszej bazie, to możesz ją dodać. Można to zrobić wyłącznie poprzez dodanie obsady i ekipy. Musisz ją dodać na stronie filmu, przy tworzeniu którego brała udział.

1.1 Nazwa osoby

Za nazwę osoby uznajemy imię i nazwisko bądź pseudonim, pod jaką dana osoba jest najbardziej znana. Zapisujemy ją w formacie:
nazwa osoby (numerek)

Numerek (cyfra rzymska zapisana w nawiasach okrągłych bez spacji wewnętrznych) jest elementem opcjonalnym i wymaganym w przypadku, gdy istnieją co najmniej dwie osoby o takiej samej nazwie (nie uwzględniamy różnic ze względu na znaki diakrytyczne czyli ą, ę, ć, é, ý itd.), np.

 • Andrew Mason (I)
 • Andrew Mason (II)
 • Andrew Mason (III)
 • Andrew Mason (IV)

Osoby te są kolejno: montażystą, producentem, aktorem, aktorem.

Aby nie wprowadzać dodatkowego zamieszania, zdecydowaliśmy, że nasza numeracja będzie się pokrywała z numeracją na www.imdb.com, gdzie można sprawdzić, czy i jaki został danej osobie przypisany numerek.

1.1.1 Ważne informacje odnośnie numeracji nazw

Nie ma ani ludzi nieomylnych, ani stron bezbłędnych. Jeżeli informacje, jakie posiadasz, są sprzeczne z tymi na stronie, to należy je poprawić.

Przypadki błędów w numeracji, z jakimi możesz się spotkać:

 • na FDb.pl jest osoba, która powinna mieć nr, ale go nie ma lub odwrotnie.
 • na FDb.pl są dwie te same osoby, lecz z błędnie podaną nazwą lub przydzielonym numerkiem (bądź jego brakiem).
 • na imdb.com jest osoba z nr, ale jest jedyną o takiej nazwie (po sprawdzeniu z wykorzystaniem opcji zaawansowanych).
 • na imdb.com jest osoba, która powinna mieć nr, a go nie ma. Także nie jest dodana inna osoba o tej samej nazwie.
 • ze względu na rozróżnienie znaków diakrytycznych dana osoba nie posiada nr. na imdb.com
 • na imdb.com nie ma osoby, którą chcemy dodać, i powinna mieć numerek, a:
  a) jest już inna na FDb.pl,
  b) nie ma jej na FDb.pl.

Wówczas należy postępować wg wskazanego dla danego przypadku schematu.

Na FDb.pl jest osoba, która powinna mieć numer, ale go nie ma lub odwrotnie
Po znalezieniu osoby nas interesującej wchodzimy na jej stronę, a następnie klikamy na Dodaj nową treść. Wybieramy opcję Zmień przy Nazwie i zmieniamy nazwę osoby na poprawną wg zasad dodawania treści przyjętych na stronie FDb.pl

Na FDb.pl są dwie te same osoby, lecz z błędnie podaną nazwą lub przydzielonym numerkiem (bądź jego brakiem)
Poprawić ten błąd możemy na dwa sposoby, np. wchodząc na stronę poświęconą błędnie dodanej osobie i zgłaszając ją do usunięcia.
Drugą możliwością jest poprawa danych, a następnie zgłoszenie osoby do usunięcia. Jeżeli zdecydowaliśmy się na tę metodę, wówczas najlepiej postępować wg poniższych kroków:
Wchodzimy na stronę osoby, która została błędnie dodana.
Otwieramy wszystkie produkcje, przy których pracowała owa osoba.
Zmieniamy informacje o filmie dotyczące owej osoby – wchodzimy na Dodaj nową treść i ustaw opcję Zmień przy obsadzie lub konkretnym zawodzie w zależności od tego, jaką funkcję pełniła osoba, którą chcemy zmienić, zmieniamy nazwę na poprawną i zgłaszamy treść do weryfikacji.
Wracamy do strony naszej błędnej osoby i zgłaszamy ją do usunięcia.

Na imdb.com jest osoba z numerem, ale jest jedyną o takiej nazwie
Jeżeli sprawdzisz ją korzystając z zaawansowanego szukania i nadal będzie jedyną oraz w oparciu na informacjach znajdujących się na innych stronach stwierdzisz, że jest ona jedyną, wówczas dodana lub dodawana osoba do bazy FDb.pl nie powinna mieć numeru.

Na imdb.com jest osoba, która powinna mieć nr, a go nie ma. Także nie jest dodana inna osoba o tej samej nazwie.
Z takim błędem możemy mieć do czynienia zwłaszcza w przypadku kina innego niż amerykańskie.
Jeśli dodawana osoba jest osobą, która znajduje się na imdb.com, lecz nie posiada tam numerka (mimo że znane nam są inne osoby o tej samej nazwie), to przypisujemy jej (I). Jeżeli dodajemy inną osobę niż ta, która jest na imdb.com, to przypisujemy jej nr (II) lub następną wolną cyfrę.

Ze względu na rozróżnienie znaków diakrytycznych dana osoba nie posiada nr na imdb.com
FDb.pl nie rozróżnia nazw pod względem ich znaków diakrytycznych, dlatego dodając osobę, należy na to zwrócić uwagę i jeżeli jest kilka osób o nazwach, które po usunięciu znaków narodowych są identyczne, wówczas należy samemu ustalić numerację tak, jakby na imdb.com nie było osoby, którą chcemy dodać do bazy, a która powinna mieć numerek.

Na imdb.com nie ma osoby, którą chcemy dodać i powinna mieć nr, a jest już inna na FDb.pl / nie ma jej na FDb.pl
Dodając osobę, której nie ma na imdb.com, ustalamy jej numerację sami
– wg wieku (od najstarszej do najmłodszej – najstarsza będzie miała nr (I)) lub jeżeli informacja ta jest nieznana,
– wg produkcji, którą współtworzyła dana osoba (od najstarszej do najmłodszej – nr (I) przypiszemy osobie, która tworzyła najstarszą produkcję).
Jeżeli na FDb.pl jest dana osoba bez nr. lub z błędnym nr., to należy ją wpierw poprawić i dopiero potem dodać nową osobę.

2 Uzupełnianie informacji o osobie

Gdy dana osoba jest już w naszej bazie, możesz uzupełnić informacje o niej, dzięki czemu inni użytkownicy będą mogli bliżej poznać daną osobę. W podrozdziałach dowiesz się, jak poprawnie dodawać treści do ludzi filmu.

2.1 Nazwa

Nazwa może mieć charakter główny lub alternatywny.

2.1.1 Typ główny

Pod typem głównym znajduje się nazwa osoby, pod którą jest najbardziej znana.

Przy dodaniu nowej osoby do bazy jej nazwa ustawiona jest automatycznie z typem głównym. W późniejszym czasie nie ma możliwości zmiany jej typu, dlatego jeżeli nazwa ta jest błędna – i powinna być jako alternatywna – należy wpierw zmienić nazwę główną, a następnie dodać nową nazwę. Nowa nazwa zawsze traktowana jest jako alternatywna.

2.1.2 Typ alternatywny

Pod typem alternatywnym znajduje się nazwa, pod którą dana osoba jest również znana. Może być to np. pseudonim, imię i nazwisko rodowe, nazwisko po mężu itd. Do typu alternatywnego nie dodajemy tzw. pseudonimów (nicków, loginów) używanych w Internecie.

Przy dodawaniu nazwy alternatywnej można dodać atrybut, który jest wyjaśnieniem, z jaką nazwą mamy do czynienia. Wyróżniamy następujące atrybuty:

 • (alternatywna pisownia)
 • (nazwisko rodowe)
 • (oryginalna pisownia)
 • (pseudonim)

Alternatywna pisownia – nazwa zapisana w inny sposób, mogąca różnić się od nazwy głównej kolejnością, zdrobnieniami itp.
Nazwisko rodowe – nazwa rodowa wspólna dla całej rodziny, którą dzieci przybierają zazwyczaj po ojcu, odnotowana w karcie urodzenia.
Oryginalna pisownia – nazwa wzbogacona znakami charakterystycznymi dla kraju, z którego pochodzi dana osoba.
Pseudonim – nazwisko lub imię przybrane. Nie dodajemy pseudonimów używanych przez daną osobę tylko w Internecie.

2.2 Data urodzenia

Data przyjścia na świat potwierdzona aktem urodzenia danej osoby.

Rok jest wymaganą częścią daty. Miesiąc i dzień wybieramy z listy.

Obok daty urodzenia możliwe jest dodanie miejsca urodzenia.

2.3 Data śmierci

Data śmierci danej osoby zgodna z datą widniejącą na akcie zgonu.

Rok jest wymaganą częścią daty. Miesiąc i dzień wybieramy z listy.

Obok daty śmierci możliwe jest dodanie miejsca i przyczynę śmierci.

2.3.1 Przyczyna śmierci

Przyczyna śmierci jest to powód, przez który dana osoba zmarła, np.:

 • wypadek samochodowy
 • rak
 • samobójstwo

Jeżeli przyczyna śmierci jest nieznana, to pozostawiamy puste pole.

Rozpoczynamy z małej litery. Przyczyna wyświetli się w nawiasie za datą śmierci. Zaleca się korzystanie z sugestii.

2.4 Miejsca urodzenia i śmierci

Miejscem urodzenia lub śmierci może być miasto, państwo, stan, dzielnica lub też hrabstwo, w którym dana osoba się urodziła bądź zmarła.

Zapisujemy je w formach:

 • miasto, stan, państwo (np. Shawnee, Oklahoma, USA),
 • miasto, państwo (np. Kraków, Polska).

Jeżeli mamy do czynienia z brakami w powyższych formach, to dodajemy te informacje, które są dostępne.

Dodanie więcej niż 3 elementów nie jest błędem, np.:

 • Gloucester, Gloucestershire, Anglia, Wielka Brytania.

Zabronione jest dodawanie dodatkowych informacji w nawiasie, np. jeżeli dana osoba urodziła się w ZSRR, to nie piszemy „ZSRR (obecnie Rosja)”, ale wyłącznie ZSRR.

Jeżeli istnieją polskie odpowiedniki zagranicznych nazw miejsc, to właśnie tak je zapisujemy, np.:
Nowy Jork (New York)
Kalifornia (California)

2.5 Biografia

Opis dziejów życia oraz dokonań danej osoby wzbogacony o elementy analityczne, krytyczne i podsumowujące.

Biografia może się składać m.in. z:

 • daty i miejsca urodzenia,
 • pochodzenia,
 • informacji o rodzicach i rodzeństwie,
 • ukończone szkoły, wykształcenie, zawód wyuczony i praktykowany,
 • osiągnięcia, w tym informacje o pierwszych wystąpieniach, filmach, nominacjach i nagrodach,
 • informacje z życia osobistego,
 • data, miejsce i powód śmierci.

Dana osoba może mieć tylko jedną biografię, przy czym każdy użytkownik może ją dowolnie zmieniać, uzupełniając informacje. Nowo dodana treść musi być spójna z już istniejącą.

Aby uzyskać akapit, należy wstawić podwójny enter.

Zabronione jest dodawanie notki biograficznej o charakterze twórczym, indywidualnym, jeśli dodający nie jest jej autorem, nie posiada do niej praw autorskich.

2.6 Wzrost

Wysokość danej osoby liczona w centymetrach.

Wzrost może być podany tylko w postaci liczby całkowitej, bez informacji o jednostce miary, np.

 • 154
 • 189

2.7 Portret

Dodajemy tylko i wyłącznie fotografie portretowe, czyli takie, które przedstawiają daną osobę (tylko jedną), ukazując jej głowę, popiersie lub półpostać.

Wymagania dotyczące fotografii:

 • minimalna szerokość: 260 pikseli,
 • minimalna wysokość: 375 pikseli.

Portret w rozmiarze minimalnym może zostać dodany tylko wtedy, gdy utrudnione jest znalezienie portretu w większym rozmiarze.

 • maksymalna szerokość: 1500 pikseli,
 • maksymalna wysokość: 1500 pikseli,
 • format JPG (JPEG),
 • musi być oryginalnych rozmiarów (jeżeli fotografia jest zbyt duża, należy ją pomniejszyć proporcjonalnie do rozmiarów dopuszczalnych),
 • nie może być w ramce – pasek (lub więcej) innego koloru oblewający plakat,
 • nie może być zdjęciem oryginalnego zdjęcia,
 • musi być przydatny użytkownikowi (pomóc mu rozpoznać daną osobę na podstawie zdjęcia),
 • nie może to być zdjęcie z planu filmowego, przedstawiające postać, którą grał aktor,
 • zmiana już dodanego zdjęcia na inne musi być uzasadniona (np. słabą jakością lub kiepskim kadrowaniem).

Jeżeli dla danej osoby utrudnione jest znalezienie zdjęcia, przedstawiającego osobę prywatnie, możliwe jest dodanie fotografii filmowej.

Do każdej osoby można dodać tylko jeden portret.

2.8 Strony

Strony internetowe związane z daną osobą. Na chwilę obecną jest możliwość dodania:

 • oficjalnej strony internetowej danej osoby,
 • oficjalnych profili na portalach społecznościowych: Twitter, Facebook, Instagram,
 • profilu w agencji aktorskiej.

Nie dodajemy:

 • profili w innych bazach filmowych (w tym IMDb),
 • stron poświęconych danym osobom na Wikipedii,
 • stron nieoficjalnych, fanowskich.
2.8.1 Opis

Krótka, precyzyjna informacja o odnośniku, np.:

 • Oficjalna strona aktora
 • Profil w agencji aktorskiej

W przypadku portali społecznościowych stosujemy tylko jedną formę opisu:

 • Oficjalna strona na Facebooku
 • Oficjalna strona na Twitterze
 • Oficjalna strona na Instagramie
2.8.2 Typ

Określa charakter strony z odnośnika.

2.8.3 Język

Język strony, do której prowadzi odnośnik. Na razie jest możliwość dodania stron tylko w językach:

 • polskim
 • angielskim

W przypadku portali społecznościowych (np. Twitter) językiem strony jest ten, którego najczęściej używa w swoich postach właściciel profilu.