Wydarzenia

Do wydarzeń można dodawać informacje o zwycięzcach i nominowanych do nagród filmowych. Jeśli w bazie brakuje jakich wydarzeń, kategorii czy rodzajów nagród, można zgłaszać sugestie na forum.

1 Opis

Opis wydarzenia filmowego powinien przybliżać czytelnikowi historię powstania danej imprezy oraz jej cel działania. Dlatego w opisie mile są widziane takie informacje jak:

  • kim są protoplaści i w jaki sposób zapoczątkowali oni cykliczną imprezę,
  • jakie filmy/seriale są nagradzane/pokazywane,
  • kto jest organizatorem,
  • ciekawe anegdoty z przeszłych edycji, które tworzą legendę danego wydarzenia.

2 Nominacje i wygrani

Do każdego wydarzenia można dodawać informacje o nagrodzonych i nominowanych filmach. Dodawanie tych treści najlepiej składa się z uzupełnienia kilku pól. Poniżej wyjaśniono, jak to prawidłowo robić.

2.1 Nagroda

Z rozwijanej listy należy wybrać typ nagrody, do którego chce się przyporządkować laureata. Po wybraniu rozwija się lista kategorii.

2.2 Kategoria

Z rozwijanej listy należy wybrać rodzaj kategorii, w jakiej laureat zdobył nagrodę/nominację. Przeważnie są to kategorie za najlepszą reżyserię, scenariusz, rolę, itp.

Jeśli na liście nie ma żadnych kategorii, trzeba przejść do kolejnego kroku.

2.3 Rok

Cyframi arabskimi w formie RRRR należy podać rok, w którym dodawany laureat zdobył nagrodę/nominację.

2.4 Zajęta pozycja

Wybierając z listy odpowiednią pozycję, należy określić co osiągnął na danym wydarzeniu film/osoba.

  • Udział w konkursie – film/serial został wyselekcjonowany do sekcji konkursowej, przeważnie festiwalu, nie zdobywając głównej nagrody.
  • Nominacja – film (lub osoba) został nominowany do zdobycia głównej nagrody.
  • Zwycięzca – film (lub osoba) zdobył określoną nagrodę, w kategorii, jaką wybrano wcześniej z rozwijanej listy. Zwycięzcy nie wolno dodawać także jako nominowanego do tej samej nagrody w tej samej kategorii. Jeśli przed galą wręczenia nagród został dodany jako nominowany, należy tę informację zaktualizować, zmieniając w formularzu zajętą pozycję z Udział w konkursie/Nominacja na Zwycięzca.

2.5 Filmy/Osoby

Należy odnaleźć w systemie film/osobę, której dotyczy zajęta pozycja. Można dodawać kilka filmów/osób jeśli wskazuje na to źródło.

2.6 Wytwórnie

Dotyczy nagród przyznawanych serialom. Wytwórnię wskazujemy zgodnie ze źródłem, np. Netflix, Home Box Office (HBO).

2.7 Informacje uzupełniające

Wpisujemy tu wszelkie dodatkowe informacje, zgodne ze źródłem, które nie zostały ujęte we wcześniejszych elementach, np. "Woody Allen nie był obecny na ceremonii; w jego imieniu nagrodę odebrała Angelina Jolie, która była gospodarzem".

Stosujemy poniższe formy zapisów w konkretnych przypadkach:

  • w kategorii najlepsza piosenka – Za piosenkę "tytuł".;
  • w przypadku wyróżnienia odcinka serialu – Za odcinek/odcinki "tytuł" (kilka odcinków zapisujemy po przecinku).