Ścieżka dźwiękowa

Ścieżka dźwiękowa to wszystkie utwory muzyczne, które zostały użyte w danej produkcji filmowej. Mogą to być utwory wokalne, wokalno-instrumentalne lub instrumentalne, w całości lub ich fragmenty, a także tematy i motywy muzyczne. Dzieła te mogą być specjalnie napisane do konkretnego filmu lub mogły powstać w innych okolicznościach, ale zostały wykorzystane przez twórców ścieżki dźwiękowej.

Uwaga! Należy korzystać wyłącznie z wiarygodnych źródeł.

1 Tytuł

W pole Tytuł wpisujemy tytuł utworu lub nazwę motywu bądź tematu muzycznego. Tytuł należy zapisać zgodnie z zasadami ortografii języka, w którym go podajemy (ale bez cudzysłowu). Wyjątek stanowią tytuły, które zgodnie z intencją ich autorów zapisuje się w specyficzny sposób.

Przykłady:
- I Will Survive
- Wszystko, czego dziś chcę (nie: Wszystko, Czego Dziś Chcę)
- Preludium Des-dur op. 28 nr 16
- Szarża jazdy polskiej

2 Wykonawcy

W pole Wykonawcy wpisujemy nazwę (imię i nazwisko, pseudonim, nazwa zespołu muzycznego, nazwa orkiestry itd.) wykonawcy danego utworu. Może to być osoba, która już istnieje w bazie FDB, wówczas należy ją powiązać odpowiednim odnośnikiem, klikając w ikonkę osoby.

Przykłady:
Grzegorz Hyży
Maryla Rodowicz
Margaret
The Beatles
Wielka Orkiestra Polskiego Radia w Katowicach

Jeśli dany utwór wykonuje kilka osób, wówczas zapisujemy każdą osobę oddzielnie.
Np. odnośnie do utworu „Nie kłam, że kochasz mnie”, będzie dwoje wykonawców:
Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny

Jeśli wykonawców jest więcej niż dwóch, ich nazwy oddzielamy przecinkami, a przed ostatnią stawiamy spójnik i.

Jeśli danego wykonawcy nie ma w naszej bazie, wpisujemy jego nazwę bez odnośnika (i bez numeru).

3 Autor słów

W pole Autor słów wpisujemy imię i nazwisko lub pseudonim autora tekstu dodawanego utworu. Może to być osoba, która już istnieje w bazie FDB, wówczas należy ją powiązać odpowiednim odnośnikiem, klikając w ikonkę osoby.

Np.
Paul McCartney (I)
Agnieszka Osiecka

Jeśli danego autora nie ma w naszej bazie, wpisujemy jego nazwę bez odnośnika (i bez numeru).

Jeśli autorów jest więcej niż dwóch, ich nazwy oddzielamy przecinkami, a przed ostatnią stawiamy spójnik i.

4 Kompozytor

W pole Kompozytor wpisujemy imię i nazwisko lub pseudonim (ewentualnie nazwę zespołu, jeśli utwór został przez zespół skomponowany) kompozytora. Może to być osoba, która już istnieje w bazie FDB, wówczas należy ją powiązać odpowiednim odnośnikiem, klikając w ikonkę osoby.

Np.
John Williams (I)
Johann Sebastian Bach
John Lennon (I)

Jeśli danego kompozytora nie ma w naszej bazie, wpisujemy jego nazwę bez odnośnika (i bez numeru).

Jeśli kompozytorów jest więcej niż dwóch, ich nazwy oddzielamy przecinkami, a przed ostatnią stawiamy spójnik i.

5 Atrybut

W pole Atrybut można dodać Polska, jeśli jest to polskojęzyczna wersja piosenki w polskiej wersji dubbingowej.

6 Pozycja

Pozycja to kolejność, w jakiej szeregujemy utwory dodawane do ścieżki dźwiękowej. Porządek ten ustalamy, numerując treść cyfrą arabską od 1 do n, przy czym treść o porządku 1 będzie wymieniona jako pierwsza.

W przypadku ścieżki dźwiękowej filmu dubbingowanego jeśli występują polskie wersje piosenek umieszczamy je przed oryginalnymi.