Fabuła

1 Gatunek

Informacja, o czym będzie opowiadać historia danego filmu.

Gatunek wybieramy z listy gatunków, przy czym zaczynamy od gatunku dominującego. Do filmu dodajemy tylko najważniejsze gatunki, które określają typ filmu.

Zakazane jest dodawanie każdego (czy dwóch, jeżeli ma więcej) gatunku do tego samego filmu w osobnych treściach.

Nie można łączyć następujących gatunków:

 • Horroru z thrillerem
 • Fantasy z sci-fi
 • Historycznego z biograficznym
 • Etiudy z krótkometrażowym
 • Muzycznego z musicalem

1.1 Rodzaje gatunków i ich opisy

Akcja – powinien zawierać liczne sceny, w których akcja jest widowiskowa i zazwyczaj prowadzi do zniszczeń. Filmy, które zawierają tylko jedną scenę akcji, np. katastrofę lotniczą, nie należą do filmów akcji, choć zależy to od jej skali.

Animacja – w ponad 75% czasu trwania filmu sceny są całkowicie bądź częściowo animowane. Akceptowane są wszystkie formy animacji (rysunkowa, komputerowa itd.). Przypadkowe użycie animacji może zawierać się w słowie częściowo animowane, jednak zależy to od jej skali.

Biograficzny – skupia się na opisie działań i osobowości prawdziwych osób lub osoby. Wydarzenia z ich życia mogą być opisane w dokumentalnym stylu bądź odtworzone. W przypadku odtworzenia wydarzenia powinny prowadzić do przyczynowego jego zamknięcia. Prawdziwa osoba, która znajduje się w fikcyjnym otoczeniu, nie zalicza się do tego gatunku filmowego. Jeśli obraz skupia się głównie na zdarzeniach, a rzadziej na osobie, to jest to gatunek historyczny.

Dla dorosłych – filmy z „mocnymi” scenami erotycznymi.

Dokumentalny – powinien zawierać liczne, następujące po sobie sceny z życia prawdziwej osoby. Bohaterowie nie mogą być odzwierciedleni przez aktora. Filmy dokumentalne często mają charakter edukacyjny i informacyjny, gdyż przedstawiają fakty.

Dramat – powinien zawierać liczne, następujące po sobie sceny, w których bohaterowie zostają przedstawieni w sposób poważny. Bohaterowie wplątani są w konflikty lub mają problemy, których nie są w stanie rozwiązać.

Familijny – powinien być powszechnie akceptowany przez oglądaczy. Skierowany jest do każdego widza, niezależnie, czy będzie on miał 3 czy 103 lata. Film familijny może zarówno uczyć, jak i bawić.

Film-Noir – powinien być kręcony na taśmie czarno-białej, osadzony jest we współczesnych czasach (względnych do daty filmowania). Charakterystyczna dla tego gatunku jest mroczna atmosfera owiana tajemnicą i specyficznymi postaciami (np. detektyw w długim płaszczu i w kapeluszu). Zaliczyć tu możemy filmy detektywistyczno-gangsterskie.

Fantasy – powinien zawierać licznie następujące po sobie sceny, w których bohaterowie żyją zazwyczaj w fikcyjnym świecie opanowanym przez magię i inne nadnaturalne moce.

Nie mylić z sci-fi, który nie jest zazwyczaj oparty na czymś magicznym czy mistycznym.

Historyczny – skupia się na prawdziwych wydarzeniach o historycznym znaczeniu. Przeplata postaci i wydarzenia historycznie udokumentowane z dialogami, incydentami czy postaciami fikcyjnymi, stworzonymi, by nadać historii płynność i związek przyczynowo-skutkowy.

Horror – powinien zawierać liczne, następujące po sobie sceny, w których bohaterowie odczuwają przerażającą albo odrażającą narrację przez cały film. Nie może być łączony z thrillerem, który nie jest zazwyczaj oparty na strachu albo pewnego rodzaju odrazie.

Komedia – praktycznie wszystkie sceny powinny zawierać opisy humorystycznych bądź wesołych wydarzeń, przedstawiających bohaterów i zdarzenia w sposób wesoły, często satyryczny. Komedia zazwyczaj charakteryzuje się nieskomplikowaną akcją i pomyślnym zakończeniem

Kryminał – powinien zawierać liczne, następujące po sobie i powiązane ze sobą sceny, w których bohaterowie uczestniczą lub (i) planują popełnić przestępstwo. W niektórych przypadkach można łączyć z gatunkiem film-noir.

Musical – powinien zawierać kilka scen, w których bohaterowie wpadają w rytm piosenki skierowanej do widza (mogą to być też piosenki wykonywane dla innego bohatera). Nie należą do tego gatunku filmy, w których przedstawione są zwykłe występy muzyków.

Muzyczny – zwiera muzyczne elementy, które nie mogą być musicalem. Oznacza to koncert albo historię o zespole (fikcyjnym albo prawdziwym).

Obyczajowy – skupia się głównie na codziennym życiu, zachowaniach społecznych i różnorakich zwyczajach.

Paradokument – produkcja fabularna zrealizowana w konwencji filmu dokumentalnego, ale nie w pełni udokumentowana, możliwa jest interpretacja własna reżysera.

Przygodowy – zawiera liczne, następujące po sobie sceny osób biorących udział w niebezpiecznych lub ekscytujących wydarzeniach (doświadczeniach), aby osiągnąć określony cel. Czasem dostarcza sceny akcji, lecz nie może być przez nie zdominowany.

2 Zarys fabuły

To jak najkrótszy autorski opis fabuły, który konkretnie przedstawia, o czym jest film. Sugeruje się, żeby nie przekraczał 2 zdań.

3 Opis

Opis powinien:

 • być obiektywny (nie chwalący),
 • być suchym opisem osób i akcji,
 • przekazywać informacje dające ogólny zarys filmu,
 • nie zdradzać kluczowych elementów ani zakończenia filmu,
 • nie być szczegółowym opisem kilku lub kilkunastu minut filmu,
 • być wolnym od błędów ortograficznych i interpunkcyjnych,
 • być dłuższy niż na 200 znaków i nie przekraczać 1500 znaków – wyjątek stanowią filmy krótkometrażowe, które powinny mieć minimum 100 znaków.

Nazwy obsady i ekipy tworzącej film muszą być zapisane w nawiasach okrągłych.

Dany Użytkownik może dodać tylko dwa opisy (dwa różne opisy) do tego samego filmu.

Opisy należą do treści, w których dopuszczalne jest linkowanie nazw osób lub tytułów filmów.

3.1 Pochodzenie opisu

W zależności od dodawanego opisu może on być:

 • opisem własnym
 • opisem producenta/dystrybutora

Opis własny to taki, który został w całości napisany przez Dodającego na podstawie obejrzanego filmu lub innych materiałów. Opis własny nie może być rażąco podobny do innych opisów znajdujących się w Internecie.

Opis producenta/dystrybutora może być opisem całym bądź fragmentem opisu producenta, który spełnia kryteria dotyczące opisów. Za opisy dystrybutorskie uznajemy opisy znajdujące się na stronach interentowych dystrybutorów kinowych, dystrybutorów DVD/VHS lub też oficjalnych stronach festiwali filmowych.

Zabronione jest dodawanie opisów, które mogłyby naruszać prawa autorskie jego twórcy, czyli m.in. kopiowanie opisów ze stron trzecich nie będących stroną dystrybutora lub producenta bądź w swoim opisie wykorzystywać twórcze stwierdzenia, opisy napisane przez osobę trzecią. To samo tyczy się opisów ze stron trzecich, na końcu których znajduje się informacja, iż jest to opis dystrybutora/producenta!

Pochodzenie opisu wybieramy z listy.

3.2 Opis główny

Opis główny to taki, który zostanie wyświetlony na stronie głównej filmu tuż pod jego oceną.

Opisem głównym może być tylko jeden opis – pozostałe będą się znajdować w dziale Opisy.

Aby ustawić konkretny opis jako opis główny, należy przy dodawaniu zaznaczyć opcję Główny.

4 Recenzja

Recenzja to krytyczne omówienie utworu filmowego, którego celem jest poddanie ocenie wartości tego dzieła w oparciu o powszechnie przyjęte kryteria lub w sposób czysto subiektywny.

Recenzja jest dziełem własnym. Nie można kopiować cudzego utworu lub też wykorzystywać jego fragmentów.

Recenzja powinna:

 • przedstawiać zalety lub wady utworu,
 • oceniać jego kompozycję, język, styl, grę aktorską, scenografię, zdjęcia itd.,
 • przedstawiać własne poglądy i zdanie na temat utworu poparte argumentami,
 • mieć długość 1500–10000 znaków,
 • być napisana po obejrzeniu utworu filmowego.

Recenzja na fdb.pl jest recenzją okrojoną – bez części informacyjnej. Strona sama w sobie ma charakter informacyjny, recenzje znajdują się zaś przy mniej lub bardziej dokładnych informacjach o danym filmie, dlatego też zaniechamy powielania podstawowych informacji.

Akapity piszemy poprzez wprowadzenie podwójnego entera.

Zdania, które mogą zostać użyte w recenzji:

 • Scenariusz filmu jest oparty na…
 • Wzorem dla reżysera była powieść (poemat, opowiadanie, nowela itd.). Reżyser skorzystał w konstruowaniu fabuły z powieści…
 • Akcja filmu ma wiele wspólnego z powieścią…
 • Filmowa interpretacja powieści wyreżyserowana przez…
 • Powieść… została przeniesiona na ekran przez…

4.1 Streszczenie

Streszczenie jest bardzo krótkim opisem (1–2 zdania) treści recenzji, powinien on sugerować, czego czytelnik może spodziewać się po recenzji, na co piszący zwrócił szczególną uwagę oraz co mniej więcej sądzi o recenzowanym utworze.

Streszczenie nie jest polem przeznaczonym na tytuł recenzji!

4.2 Ocena filmu

Ocena filmu w recenzji jest wystawiana tylko i wyłącznie przez piszącego recenzję. Ma ona sugerować czytelnikowi, jakie ma zdanie piszący na temat recenzowanego utworu.

Ocena ma wartość od 1 do 10 w zależności od tego, jakie mamy zdanie na temat filmu. Sugeruje ona także jakich opinii Użytkownik może się spodziewać, czytając recenzję.

4.3 Spoiler

Spoilerem nazywamy treść, która zdradza istotne elementy (sceny) utworu filmowego, np. zakończenie.

Jeżeli pisana recenzja zawiera spoiler, należy zaznaczyć Tak, recenzja zdradza kluczowe elementy filmu.

4.4 Recenzja główna

Recenzja główna to taka, która zostanie wyświetlona na stronie głównej filmu tuż pod opisem.

Recenzją główną może być tylko jedna recenzja – pozostałe znajdować się będą w dziale Recenzje.

Aby recenzja była wyświetlona na stronie głównej, należy zaznaczy opcję Główny przy dodawaniu recenzji.

Recenzja, która zawiera spoiler, nie może być recenzją główną.

5 Recenzja zewnętrzna

Recenzja zewnętrzna jest tekstem zamieszczonym w serwisie lub na blogu dodanym do bazy naszych źródeł. Ich autorami są krytycy dodani do naszej bazy.

Recenzja zewnętrzna powinna:

 • przedstawiać zalety lub wady utworu,
 • oceniać jego kompozycję, język, styl, grę aktorską, scenografię, zdjęcia itd.,
 • przedstawiać własne poglądy i zdanie na temat utworu poparte argumentami,
 • mieć długość co najmniej 1500

W przypadku, gdy recenzja zewnętrzna zawiera spoiler musi to zostać w niej zaznaczone.

Na portalu FDB znajduje się link przekierowujący do serwisu lub na bloga, gdzie można zaznajomić się z pełną recenzją napisaną przez krytyka z naszej bazy.

5.1 Adres

W adresie wklejamy pełny link do serwisu, w którym znajduje się dana recenzja.

5.2 Źródło

Źródłem nazywamy serwis lub bloga, na którym zamieszczane są recenzje.

Z listy źródeł wybierany nazwę serwisu lub bloga, z którego pochodzi recenzja. W przypadku, gdy nie ma danego źródła na liście możemy zgłosić nowe źródło poprzez kliknięcie w link.

5.3 Krytyk

Z listy krytyków wybierany imię i nazwisko autora recenzji.

W przypadku, gdy nie ma danego krytyka na liście możemy zgłosić nowego krytyka poprzez kliknięcie w link.

5.4 Ocena

Przy każdej recenzji należy wystawić ocenę wystawioną przez krytyka. Należy jednak pamiętać o odpowiednim zapisie oceny.

Zapisujemy w formacie ocena/max. np: 5/10, 3/5, 2.5/6.

5.5 Podsumowanie

Miejsce, w którym zamieszczamy krótką opinię recenzenta na temat filmu. Należy pamiętać, że nie może być ona dłuższa niż 200 znaków.

5.6 Data publikacji

Data kiedy recenzja została opublikowana w zewnętrznym serwisie.

6 Słowa kluczowe

Słowa kluczowe (ang. Keywords) są to słowa, które najlepiej odzwierciedlają tematykę i fabułę danego filmu. Wyrazem tym może być jakikolwiek wybitny przedmiot filmu – pojęcie, styl, pomysł, scena czy aspekt. Nie obejmuje to członków obsady i ekipy, a także tytułu filmu! Jeżeli jednak tytuł filmu jest bardzo ważnym słowem dla danego obrazu, to można potraktować go jako wyjątek i dodać jako słowo kluczowe. Do każdego filmu można dodać maksymalnie 50 słów kluczowych.

Zabronione jest dodawanie słów kluczowych związanych z tytułem filmu, takich jak tytuł jednowyrazowy, interpunkcja w tytule.

Słowa kluczowe mówiące o tym, iż obraz jest na podstawie powieści, oparty na faktach, niezależny, są jak najbardziej akceptowalne.

W polu „słowo kluczowe” można dodać maksymalnie 3–4 wyrazy. Zalecane jest, aby keyword był jak najkrótszy i jak najtrafniejszy.

Zabronione jest tworzenie z dodanych słów kluczowych synonimów! Nie tworzymy nowego wyrazu, takiego jak „glina”, jeżeli istnieje już słowo „policjant”.

Nie dodajemy postaci fikcyjnych, które pojawiły się wyłącznie w jednym filmie. Dopiero bohaterowie, którzy są znani z więcej niż jednego obrazu (np. serii, sagi), kwalifikują się do zaakceptowania.

Korzystamy ze słów w liczbie pojedynczej, np. „samochód”, nie „samochody”, nawet jeżeli film zawiera ich wiele. Nie zawsze możliwa jest zmiana na liczbę pojedynczą lub jest zbyt przesadna. Wyjątkami są np:

 • dzwonki leśne (nazwa kwiatków),
 • wiadomości telewizyjne (nazwa programu),
 • włosy,
 • wąsy,

A także lata – np. lata 20., lata 30.

Obecnie nie dodajemy słów kluczowych do poszczególnych odcinków serialu.

Słowa kluczowe powinny być zapisane w języku polskim, wykluczając nazwy własne w danym języku.

Keywords dodajemy, rozpoczynając małą literą, bez nawiasu. Nawet jeżeli zapisane zostanie dużą literą, słowo wyświetli się jako napisane małymi literami. Podczas dodawania można korzystać z sugestii, które mają za zadanie ułatwić odnalezienie odpowiedniego słowa.

Słowa kluczowe mają również za zadanie pomagać w filtrowaniu interesujących filmów.

Oto lista tagów, które powinno zapisywać się w następujący sposób:

 • druga wojna światowa (zamiast „II wojna światowa” czy „2 wojna światowa”),
 • relacja nazwa-nazwa (zamiast „relacja nazwa – nazwa”),
 • rock and roll (zamiast „rock 'n' roll” czy „rock & roll”),
 • dwudziesty wiek (zamiast „XX wiek”).