Odnośniki i strony

1 Oficjalne strony

Strona oficjalna jest to strona poświęcona danemu filmowi, najczęściej wydawana przez dystrybutora filmu w celu jego promocji.

1.1 Adres

Dodajemy tylko:

 • strony oficjalne na temat danego filmu;
 • strony producentów na temat danego filmu;
 • strony portali społecznościowych z oficjalnym stroną/fanpagem danego filmu. Na przykład: Facebook, Twitter, MySpace.
 • w przypadku seriali właściwe podstrony znajdujące się na oficjalnych stronach stacji telewizyjnych

Nie dodajemy:

 • stron, które zawierają mało i nieznaczące informacje o danym filmie,
 • stron innych portali filmowych (np. IMDb, stopklatka);
 • stron, które są niezgodne z regulaminem (w tym także pornograficznych – punkt III, podpunkt 2 w regulaminie);
 • stron nieoficjalnych oraz dystrybutorów;
 • stron festiwalowych;
 • stron wytwórni, jeśli nie zawierają informacji o danym filmie;
 • stron producentów, aktorów itd. związanych z danym filmem (chyba że podstrona stanowi bogate kompendium informacji o filmie);.

Należy podać cały link do strony/źródła poświęcony danej treści, razem z http://.

1.2 Opis

Opisem strony może być nazwa strony internetowej, która najlepiej ją opisuje. Poniżej parę przykładów:

 • Oficjalna strona filmu;
 • Oficjalna strona Warner Bros.
 • Oficjalna strona serialu na HBO

Do odnośników popularnych portali stosujemy tylko jedne formy zapisów. Znajdują się one poniżej:

 • Oficjalna strona na Facebooku
 • Oficjalna strona na Twitterze
 • Oficjalna strona na Instagramie
 • Oficjalny kanał na YouTubie
 • Oficjalny kanał na Vimeo

1.3 Język

Na podstawie języka możemy określić z jakiego kraju pochodzi dana strona.

Dodajemy strony TYLKO w języku polskim i angielskim.

Języki dodajemy z listy wyboru, która zawiera jak na razie dwa:

 • polski;
 • angielski.

Zdarza się czasami, że na stronie (np. wytwórni) do wyboru jest kilka języków. W takim przypadku w polu Adres zamieszczamy odnośnik do angielskiej wersji strony www.

1.4 Źródło

Dopuszcza się dodanie oficjalnej strony filmu jako źródło. Jednak jeśli jest to możliwe zaleca się stosowanie także stron www, które kierują do określonego odnośnika, który chcemy dodać.

2 Pozostałe strony

Pozostałe strony to strony, które są w jakiś sposób poświęcone danemu filmowi. Najczęściej zalicza się do nich fanowskie, amatorskie strony www.

2.1 Adres

Mogą to być:

 • strony festiwalowe,
 • strony dystrybutorów,

Zabronione jest dodawanie do tej kategorii:

 • stron oficjalnych;
 • stron innych portali filmowych (np. Stopklatka), wyjątek stanowi IMDb;
 • stron, które zawierają mało i nieznaczące informacje o danym filmie;
 • stron, które są niezgodne w jakikolwiek sposób z regulaminem.
2.1.1 IMDb

Po dodaniu do Pozostałych stron adresu z IMDb, na stronie filmu obok oceny z FDB pojawi się również ocena z IMDb. Strony z IMDb należy dodawać w następujący sposób:

Adres: http://www.imdb.com/title/ttxxxxxxx/ (gdzie iksy to cyfry odpowiadające danemu adresowi filmu)
Opis: IMDb
Język: Angielski

2.2 Opis

Opisem strony jest nazwa strony, która najlepiej ją opisuje, np.:

 • Nieoficjalna strona MySpace;
 • Festiwalowa strona (można podać nazwę festiwalu).

Na podstawie języka możemy określić z jakiego kraju pochodzi dana strona.

2.3 Język

Języki dodajemy z listy wyboru, która zawiera jak na razie dwa:

 • polski;
 • angielski.

Zdarza się czasami, że na stronie (np. festiwalu) do wyboru jest kilka języków. W takim przypadku w polu Adres zamieszczamy odnośnik do angielskiej wersji strony www.

2.4 Źródło

Dopuszcza się dodanie pozostałej strony filmu jako źródło. Jednak jeśli jest to możliwe zaleca się stosowanie także stron www, które kierują do określonego odnośnika, który chcemy dodać.