Obsada i ekipa

Do filmów, seriali i odcinków seriali możesz dodawać ludzi, którzy przyczynili się do realizacji produkcji, takich jak aktorów, reżyserów, scenarzystów czy dźwiękowców.

1 Nazwa

W pole Nazwa wpisujemy: nazwę osoby (numerek)

Numerek (cyfra rzymska zapisana w nawiasach okrągłych bez spacji wewnętrznych) jest elementem opcjonalnym i wymaganym w przypadku, gdy istnieją co najmniej dwie osoby o takiej samej nazwie (nie uwzględniamy różnic ze względu na znaki diakrytyczne, czyli ą, ę, ć, é, ý itd.).

Aby nie wprowadzać dodatkowego zamieszania, zdecydowaliśmy, że nasza numeracja będzie się pokrywała z numeracją na www.imdb.com, gdzie można sprawdzić, czy i jaki został danej osobie przypisany numerek.

WAŻNE: Zabronione jest dodawanie zwierząt do obsady i ekipy.

2 Rola

Rola to postać, jaką zagrał dany aktor, i wpisujemy ją zawsze dużą literą.

W przypadku, gdy nazwa postaci składa się z kilku członów, wówczas pierwszy piszemy dużą literą, a kolejne wg zasad polskiej pisowni.

Może się zdarzyć, że postać będzie:

 • Opisem postaci, wówczas piszemy np.:
  Ojciec Kasi
  Właściciel przydrożnej restauracji
  Młody Kris
 • Imieniem (i nazwiskiem) lub pseudonimem, np.:
  Pamela
  Katarzyna Moskowiak
  Papuga
 • Imieniem (i nazwiskiem) z podanym wiekiem, wówczas wiek wpisujemy w nawiasach okrągłych w formie:
  Kryśka (lat 14)
  Kryśka (lat 43)
 • Imieniem z opisem postaci, wówczas jako pierwsze piszemy imię (i nazwisko), a po przecinku opis postaci, np.:
  Bob, mąż Marty
  Kasia, córka Zbyszka
 • Imieniem z pseudonimem, wówczas piszemy imię "pseudonim" nazwisko, np.:
  Kacper "Papuga" Tylski
  Poul "Po" Moons
 • Zawodem, przy czym jeżeli w filmie było kilka ról o takiej samej nazwie, np. Policjantów, to NIE numerujemy ich, np.:
  Policjant
  Policjant
  Komornik
  Doktor
 • On sam, Ona sama (gdy aktor/-ka gra samego siebie; piszemy także dużą literą)

Jeżeli dana osoba wcieliła się w więcej niż jedną rolę w tym samym filmie, wówczas wymieniamy je w jednym polu, oddzielając slashem:

 • Piotr / Mateusz Mrożek
 • Klaudia / Prof. Anna Mrozik

Jeżeli dana postać awansowała w trakcie trwania serialu, wówczas można wymienić kolejno jej pozycje, np.

 • Piotr Troc / Dr Piotr Troc

Jeżeli nazwa postaci składa się także z tytułu naukowego lub zawodowego bądź stopnia, stosujemy ich skróty, np.

 • Gen. Sikorski
 • Prof. Mouren

Jeżeli rola nie jest znana lub jest opisana jako „bit part”, „bit player”, „bit role”, „minor role”, „various", "undetermined role" (bądź w podobny sposób), wówczas należy pozostawić puste pole.

Lista najczęściej występujących skrótów tytułów i stopni naukowych oraz zawodowych:

 • doc. – docent
 • dr – doktor
 • inż. – inżynier
 • mgr – magister
 • prof. – profesor
 • red. – redaktor
 • dyr. – dyrektor
 • hr. – hrabia, hrabina
 • adm. – admirał
 • asp. – aspirant
 • chor. – chorąży
 • gen. – generał
 • kmdr – komandor
 • kpr. – kapral
 • kpt. – kapitan
 • mjr – major
 • por. – porucznik
 • płk – pułkownik
 • ppłk – podpułkownik
 • ppor. – podporucznik
 • sierż. – sierżant
 • szer. – szeregowiec
 • sen. – senator
 • ks. – ksiądz

Tłumaczenia wybranych skrótów i tytułów i stopni w języku angielskim, np.:

 • Miss – panna
 • Mr. – pan
 • Mrs. – pani
 • Ms. – pani (forma grzecznościowa niesugerująca, czy kobieta jest zamężna, czy jest panną)
 • Dt. – detektyw
 • Const. – konstabl
 • 2nd Lt. – podporucznik
 • Gen. bryg. – generał brygady
 • Cpo – starszy bosman
 • Lt. – porucznik
 • Lt. cmd. – komandor porucznik
 • Lt. col. – podpułkownik
 • Lt. gen – generał broni
 • Lt. jg – podporucznik
 • Maj. – major
 • Maj. gen. – generał dywizji
 • Mcpo – starszy bosman sztabowy
 • Pfc. – starszy szeregowiec
 • Prvt. – szeregowiec
 • Scpo – bosman sztabowy
 • Senior cprl. – starszy kapral
 • Sgt – sierżant
 • Cpl. – kapral
 • Rev. – wielebny
 • Fr. – ksiądz, ojciec

Nie używamy skrótu dla słowa detektyw. Piszemy je jedynie na końcu roli po przecinku, np. Ryszard, detektyw.

3 Zawód

Zawód jest wyszczególnieniem głównego zawodu członków ekipy. Zawód występuje przy niektórych rodzajach ekipy. Trzeba go podać koniecznie (pole Zawód nie może pozostać puste) i piszemy go małą literą bez nawiasów.

 • producent wykonawczy
 • rekwizytor

Zawodów nie łączymy. Jeżeli danej osobie powinien być przypisany więcej niż jeden zawód (z danej grupy), to taką osobę dodajemy wielokrotnie, w zależności od liczby zawodów.

Przy dodawaniu zawodów zaleca się korzystanie z sugestii w celu uniknięcia błędów we wpisywaniu.

Można dodawać osoby z zawodami, które znajdują się na liście zawodów. Listy zawodów poznasz w następnych podrozdziałach. Tłumaczenie w nawiasach ma charakter informacyjny i nie wpisujemy go w polu.

Skocz do wybranego zawodu:

Producenci Charakteryzacja Scenografia Dźwięk Efekty specjalne Pozostała ekipa

3.1 Producenci

 • producent (tłum. producer)
 • kierownik produkcji (tłum. production manager, unit manager, unit production manager, UPM, head of production)
 • kierownik postprodukcji (tłum. post-production manager)
 • konsultant produkcji (tłum. consulting producer)
 • koordynator produkcji (tłum. production coordinator, production office coordinator, POC)
 • koordynator postprodukcji (tłum. post-production coordinator)
 • nadzorca produkcji (tłum. production supervisor)
 • nadzorca postprodukcji (tłum. post-production supervisor)
 • producent liniowy (tłum. line producer)
 • producent nadzorujący (tłum. supervising producer)
 • producent towarzyszący (tłum. associate producer)
 • producent wykonawczy (tłum. executive producer, EP)
 • współproducent (tłum. co-producer)
 • współproducent nadzorujący (tłum. co-supervising producer)
 • współproducent wykonawczy (tłum. co-executive producer)

Często pojawiający się w źródłach zawód production assistant nie może być wpisywany do bazy jako zawód: producent z atrybutem (asystent).

3.2 Charakteryzacja

 • charakteryzator (tłum. makeup artist, make-up artist)
 • charakteryzator osobisty (tłum. personal makeup artist, makeup artist: name)*
 • efekty specjalne makijażu (tłum. special makeup effects artist, prosthetics sculptor, FX prosthesis)
 • fryzjer (tłum. hair stylist, hairdresser, styler, barber)
 • fryzjer osobisty (tłum. personal hair stylist, hair stylist: name)*
 • główny charakteryzator (tłum. key makeup artist)
 • główny stylista (tłum. key hair stylist)
 • manikiurzysta (tłum. manicurist, nail technician)
 • nadzorca charakteryzacji (tłum. makeup department head, makeup supervisor)
 • nadzorca efektów specjalnych makijażu (tłum. special makeup effects supervisor)
 • nadzorca stylizacji (tłum. hair department head, hair stylist supervisor)
 • perukarz (tłum. wig maker, wig-maker, wigs, periwigs)
 • projektant efektów specjalnych makijażu (tłum. special makeup effects designer)
 • projektant fryzur (tłum. hair designer)
 • projektant makijażu (tłum. makeup designer, make-up designer)
 • twórca wizerunku (tłum. image designer)

*Zawody charakteryzator osobisty i fryzjer osobisty możemy uzupełnić o imię i nazwisko osoby. Tak dodaną nazwę osoby wpisujemy bez numeru (I), (II), (III) …, np.

 • charakteryzator osobisty: Bogusław Linda
 • fryzjer osobisty: Bogusław Linda

3.3 Scenografia

 • scenograf (tłum. production designer, scenographer)
 • współscenograf (tłum. co-production designer)
 • architekt (tłum. construction, architect)
 • cyfrowy projekt wnętrz (tłum. digital set designer)
 • dekorator wnętrz (tłum. set decorator)
 • dyrektor artystyczny (tłum. art director)
 • dyrektor artystyczny nadzorujący (tłum. supervising art director)
 • główny architekt (tłum. construction foreman, construction manager)
 • koordynator konstrukcji (tłum. construction coordinator)
 • główny konstruktor dekoracji (tłum. leadman)
 • główny rekwizytor (tłum. property master, prop master, props master)
 • ilustrator (tłum. illustrator)
 • konstruktor dekoracji (tłum. swing, swing gang)
 • konsultant artystyczny (tłum. artistic advisor)
 • lalkarz (tłum. puppeteer)
 • malarz (tłum. scenic artist, painter)
 • modelarz (tłum. model maker)
 • modysta (tłum. milliner)
 • pomoc techniczna przy głównej konstrukcji (tłum. key construction grip)
 • projektant graficzny (tłum. graphic designer)
 • projektant wnętrz (tłum. set designer)
 • rekwizytor (tłum. set dresser, props, props buyer, production buyer)
 • rzeźbiarz (tłum. sculptor)
 • scenopis obrazkowy (tłum. storyboard artist)
 • stolarz (tłum. carpenter)
 • zbrojmistrz (tłum. armorer)

3.4 Dźwięk

 • dźwięk (tłum. sound)
 • efekty dźwiękowe (tłum. sound effects)
 • imitator dźwięku (tłum. foley artist, foley operator)
 • inżynieria dźwięku (tłum. sound engineering)
 • mikrofoniarz (tłum. boom operator)
 • mikser (tłum. sound mixer)
 • mikser imitacji (tłum. foley mixer)
 • mikser dubbingu (tłum. dubbing mixer)
 • mikser ponownego nagrania (tłum. sound re-recording mixer)
 • mikser postsynchronu (tłum. adr mixer)
 • mikser muzyki (tłum. music mixer)
 • mikser efektów dźwiękowych (tłum. sound effects mixer)
 • montaż dialogów (tłum. dialogue editor)
 • montaż dubbingu (tłum. dubbing editor)
 • montaż dźwięku (tłum. sound editor)
 • montaż efektów dźwiękowych (tłum. sound effects editor)
 • montaż imitacji (tłum. foley editor)
 • technik imitacji (tłum. foley engineer)
 • montaż muzyki (tłum. music editor)
 • montaż postsynchronu (tłum. adr editor)
 • technik postsynchronu (tłum. adr engineer)
 • nadzorca dźwięku (tłum. sound supervisor)
 • nadzorca imitacji (tłum. foley supervisor)
 • nadzorca muzyki (tłum. music supervisor)
 • nadzorca postsynchronu (tłum. adr supervisor)
 • nadzorujący montaż dialogów (tłum. supervising dialogue editor)
 • nadzorujący montaż dźwięku (tłum. supervising sound editor)
 • nadzorujący montaż muzyki (tłum. supervising music editor)
 • nadzorujący montaż efektów dźwiękowych (tłum. supervising sound effects editor)
 • nadzorujący montaż postsynchronu (tłum. supervising adr editor)
 • okablowanie (tłum. cable person)
 • operator dźwięku (tłum. sound recordist)
 • operator imitacji (tłum. foley recordist)
 • operator postsynchronu (tłum. adr recordist)
 • operator efektów dźwiękowych (tłum. sound effects recordist)
 • projektant efektów dźwiękowych (tłum. sound effects designer)
 • projektant dźwięku (tłum. sound designer)
 • technik dźwięku (tłum. sound engineer, sound technician)
 • technik miksu (tłum. sound mix technician)

3.5 Efekty specjalne

 • efekty specjalne (tłum. special effects)
 • grafik (tłum. special photografic)
 • koordynator efektów specjalnych (tłum. special effects coordinator)
 • nadzorca efektów specjalnych (tłum. special effects supervisor, spfx supervisor, special effects foreman)
 • makijaż (tłum. special effects makeup)
 • pirotechnik (tłum. pyrotechnician)
 • projektant animatroniki (tłum. animatronics designer)
 • technik (tłum. special effects technician)

3.6 Pozostała ekipa

 • animator (tłum. animator)
 • animator postaci (tłum. character animator)
 • animator tła (tłum. background artist)
 • główny animator (tłum. lead animator, key animator)
 • koordynator animacji (tłum. animation coordinator)
 • nadzorca animacji postaci (tłum. character animation supervisor)
 • projektant postaci animacji (tłum. character designer)
 • synchronizacja głosów (tłum. lip sync)
 • timing (tłum. timing director)
 • układ graficzny (tłum. layout artist)
 • choreograf (tłum. choreographer, choreography)
 • choreograf walk (tłum. fight choreographer)
 • aranżer (dotyczy muzyki; tłum. arranger, arrangement, arranged by, orchestrator)
 • dobór głosu (tłum. voice casting)
 • dobór lokalizacji (tłum. location casting, local casting)
 • dobór obsady (tłum. casting, casting by)
 • dodatkowy dobór obsady (tłum. extras casting, casting associate)
 • nadzorca doboru obsady (tłum. casting coordinator, casting supervisor)
 • nadzorca dodatkowego doboru obsady (tłum. extras casting coordinator)
 • dubler (tłum. stand-in, double, body double)*
 • księgowy (tłum. accountant)
 • księgowy produkcji (tłum. production accountant)
 • projekt czołówki (tłum. title designer)
 • kaskader (tłum. stunt, stunt performer, stunt player, utility stunt, stuntman, stuntwoman)
 • kaskader dublujący (tłum. stunt double, stunt double: name)*
 • kierowca (tłum. stunt driver)
 • kierowca precyzyjny (tłum. precision driver)
 • koordynator kaskaderów (tłum. stunt coordinator, stunt arranger)
 • pilot helikoptera (tłum. helicopter pilot)
 • układacz (tłum. stunt rigger)
 • animator efektów (tłum. effects animator)
 • dyrektor techniczny (tłum. technical director)
 • efekty cyfrowe (tłum. digital effects artist)
 • efekty optyczne (tłum. optical effects)
 • efekty wizualne (tłum. visual effects)
 • główny zecer (tłum. lead compositor)
 • grafik komputerowy (tłum. computer graphics artist)
 • inżynier oprogramowania (tłum. software engineer)
 • kierownik produkcji efektów wizualnych (tłum. visual effects production manager, visual effects line producer)
 • kompozytor efektów cyfrowych (tłum. digital effects compositor)
 • koordynator cyfrowy (tłum. digital coordinator)
 • koordynator efektów wizualnych (tłum. visual effects coordinator)
 • mierzący temperaturę barwową (tłum. color grader, color timing)
 • modelarz cyfrowy (tłum. digital modeler)
 • montaż efektów wizualnych (tłum. visual effects editor)
 • nadzorca efektów wizualnych (tłum. visual effects supervisor)
 • nadzorca grafiki komputerowej (tłum. computer graphics supervisor)
 • nadzorca komponowania (tłum. compositing supervisor)
 • nadzorca obrazu cyfrowego (tłum. digital imaging supervisor)
 • operator skanowania (tłum. scanning operator)
 • operator zapisu (tłum. recording operator)
 • oświetlenie cyfrowe (tłum. digital lighting artist)
 • producent cyfrowy (tłum. digital producer)
 • producent efektów wizualnych (tłum. visual effects producer)
 • producent wykonawczy efektów wizualnych (tłum. visual effects executive producer)
 • projektant efektów wizualnych (tłum. visual effects designer)
 • tworzący w technologii cyfrowej (tłum. digital artist)
 • zecer (tłum. digital compositor)
 • elektryk (tłum. electrician)
 • fotosista (tłum. still photographer)
 • kamerzysta (tłum. camera)
 • kamerzysta ds. scen podwodnych (tłum. underwater camera team)
 • mistrz oświetlenia (tłum. best boy)
 • operator kamery (tłum. camera operator)
 • operator steadicam (tłum. steadicam operator)
 • oświetlenie (tłum. gaffer, lighting)
 • prowadzący ostrość (tłum. focus puller)
 • technik wideo (tłum. video technician)
 • dyrygent (tłum. conductor)
 • orkiestra (tłum. orchestra)
 • treser zwierząt (tłum. animal trainer, animal handler )

*Zawody kaskader dublujący i dubler możemy uzupełnić o imię i nazwisko osoby. Tak dodaną nazwę osoby wpisujemy bez numeru (I), (II), (III) …, np.

 • kaskader dublujący: Bradley Cooper
 • dubler: Will Ferrell
 • kaskader dublujący: Al Pacino / Peter Cullen
 • dubler: Shia LaBeouf / John Malkovich

4 Atrybut

Atrybut jest dodatkową informacją, w tym przypadku, dotyczącą obsady i ekipy tworzącej daną produkcję. Konkretyzuje funkcję, jaką pełniła dana osoba.

Atrybuty piszemy małą literą w nawiasach okrągłych bez dodatkowych informacji, np.

 • (niewymieniony w czołówce)
 • (asystent)

W przypadku, gdy chcemy podać więcej niż jeden atrybut, wówczas każdy atrybut zapisany wg powyższej formy oddzielamy spacją, np.:

 • (głos) (niewymieniony w czołówce)

Brak podania atrybutu jest równoznaczny z wyborem atrybutu takiego jak nazwa zawodu spośród ekipy (np. reżysera – reżyserii) lub aktora dla obsady.

Przy dodawaniu atrybutów zaleca się korzystanie z sugestii w celu uniknięcia błędów we wpisywaniu.

UWAGA – dotyczy numeracji obsad i ekipy

 • (niewymieniony w czołówce) (tłum. uncredited) – NIE NUMERUJEMY osób, które występują z takim atrybutem.

W następnych podrozdziałach znajdziesz listę atrybutów, jakie można podać przy odpowiednich członkach ekipy. Tłumaczenie ma charakter informacyjny i nie wpisujemy go w polu.

4.1 Obsada
(cast)

 • (głos) (tłum. voice)
 • (polski dubbing)
 • (sceny usunięte) (tłum. scenes deleted)
 • (wersja reżyserska) (tłum. director’s cut)
 • (wersja rozszerzona) (tłum. extended edition)
 • (wersja angielska)*
 • (zdjęcia archiwalne) (tłum. archive footage)
 • (również)**
 • (niewymieniony w czołówce) (tłum. uncredited)

*Atrybut „wersja angielska” dodajemy tylko w połączeniu z atrybutem„ głos” dla filmów i seriali, które w oryginalnej wersji nie są w języku angielskim, a które zostały wyprodukowane także z angielskim dubbingiem.

**Atrybut również dodajemy, gdy dana osoba poza graniem w filmie wykonywała także inną czynność, która wymaga dodatkowego atrybutu np.

 • Lauren German – Beth – (również) (zdjęcia archiwalne)
 • Lauren German – Beth / (Pani Plom) – (również) (niewymieniony w czołówce)
  Drugi przypadek ilustruje sytuację, w której dana osoba zagrała dwie role, przy czym druga nie została wymieniona w czołówce. Atrybut po „również” może być dowolny z powyższej listy. Nie można jednak łączyć dwóch atrybutów z „również”. W takim przypadku osobę należy dodać dwa razy.

4.2 Producenci

 • (asystent) (tłum. assistant)
 • (asystent-stażysta) (tłum. trainee assistant)
 • (praktykant) (tłum. apprentice)
 • (polski dubbing)
 • (stażysta) (tłum. trainee)
 • (dodatkowe zdjęcia) (tłum. additional photography)
 • (dodatkowy) (tłum. additional)
 • (druga ekipa) (tłum. second unit)
 • (nazwa kraju) *
 • (nazwa miasta) *
 • (niewymieniony w czołówce) (tłum. uncredited)

*Nazwę kraju lub nazwę miasta zapisujemy w języku polskim.

*Jeśli w źródle filmpolski.pl przy danej funkcji jest II, dodajemy atrybut „dodatkowy”.

4.3 Reżyseria
(director)

 • (asystent) (tłum. assistant)
 • (asystent-stażysta) (tłum. trainee assistant director lub dga trainee)
 • (dodatkowy) (tłum. attached, additional)
 • (drugi reżyser) (tłum. second director)
 • (polski dubbing)
 • (praktykant) (tłum. apprentice)
 • (reżyser drugiej ekipy) (tłum. second unit director)
 • (reżyseria telewizyjna) (w źródle jako realizacja telewizyjna/reżyseria telewizyjna)
 • (stażysta) (tłum. trainee)
 • (współreżyser) (tłum. co-director lub associate director)
 • (dodatkowe zdjęcia) (tłum. additional photography)
 • (druga ekipa) (tłum. second unit)
 • (nazwa kraju) *
 • (nazwa miasta) *
 • (segment) **
 • (niewymieniony w czołówce) (tłum. uncredited)

*Nazwę kraju lub nazwę miasta zapisujemy w języku polskim

**Atrybut segment zapisujemy w formie: segment "tytuł segmentu"

Przy filmach dokumentalnych reżyser może być zapisywany także jako realizator (realizacja).

4.4 Scenariusz
(writer, written by, screenplay, teleplay)

 • (współscenarzysta) (tłum. co-writer)
 • (asystent) (tłum. assistant)
 • (asystent-stażysta) (tłum. trainee assistant)
 • (twórca) (tłum. creator, created)
 • (realizacja) (tłum. developer)
 • (adaptacja) (tłum. adaptation)
 • (angielskie dialogi)
 • (artykuł) (tłum. article)
 • (bajka) (tłum. fairy tale)
 • (baśń)
 • (biografia) (tłum. biography)
 • (dialogi) (tłum. dialogue)
 • (dodatkowa historia) lub (dodatkowe historie) (tłum. additional story)**
 • (dodatkowe dialogi) (tłum. additional dialogue)
 • (film) (tłum. film, motion picture, movie, short film)
 • (główny redaktor) (tłum. executive story editor)
 • (gra wideo) (tłum. video game)
 • (historia) lub (historie) (tłum. story)**
 • (komentarz)
 • (komiks) lub (komiksy) (tłum. comic, comic strip)**
 • (książka) lub (książki) (tłum. book)**
 • (libretto) (tłum. libretto)
 • (opowiadanie) lub (opowiadania) lub (nowela) (tłum. short story)**
 • (opera) (tłum. opera)
 • (operetka) (tłum. operetta)
 • (oryginalna historia) (tłum. original story)
 • (poemat) (tłum. poem)
 • (podcast) (tłum. podcast)
 • (plansze tekstowe) (tłum. titles, intertitles, subtitles) (dot. filmów niemych)
 • (polskie dialogi)
 • (pomysłodawca) (tłum. idea)
 • (postacie) (tłum. characters)
 • (powieść) (tłum. novel)
 • (praktykant) (tłum. apprentice)
 • (redaktor) (tłum. story editor, script editor)
 • (scenariusz oryginalny) (tłum. original screenplay)
 • (scenarzysta etatowy) (tłum. staff writer)
 • (serial) (tłum. series, the series) (może się także pojawić po prostu tytuł serialu)
 • (stażysta) (tłum. trainee)
 • (sztuka) (tłum. play)
 • (tłumaczenie) (tłum. translation)
 • (tytuł) lub (tytuły) (tłum. title)**
 • (wodewil) (tłum. vaudeville lub singspiel)
 • (zarys scenariusza) (tłum. treatment)
 • (dodatkowy) (tłum. additional)
 • (również)*
 • (segment)*
 • (niewymieniony w czołówce) (tłum. uncredited)

*Atrybut również podajemy w sytuacji, gdy chcemy połączyć "atrybut" scenarzysta z innym. I np. dla osoby, która poza napisaniem scenariusza jest autorem książki, na której jest on napisany, dajemy atrybut (również) (książka)

*Atrybut segment zapisujemy w formie: segment "tytuł segmentu"

*Jeśli w źródle filmpolski.pl przy danej funkcji jest II, dodajemy atrybut „dodatkowy”.

**Liczby mnogiej atrybutu należy użyć tylko w przypadku, gdy jest ona wymagana.

Jeżeli dany film powstał na podstawie materiałów podanych w atrybutach (powieści, komiksu itd.), to należy podać jego tytuł, ale wyłącznie wtedy, gdy różni się od tytułu filmu, np.:

 • dla filmu „Skazani na Shawshank” – (opowiadanie „Rita Hayworth and Shawshank Redemption”)
 • dla filmu „Zbrodnia i kara” – (powieść)

Podobnie postępujemy w przypadku filmu, serialu, podcastu, gry wideo.

Tytuł w oryginalnej pisowni dodajemy do atrybutu, gdy nie istnieje oficjalny w języku polskim.

4.5 Zdjęcia
(cinematographer)

 • (asystent) (tłum. assistant)
 • (asystent-stażysta) (tłum. trainee assistant)
 • (dyrektor ds. fotografii lotniczej) (tłum. aerial director of photography)
 • (dyrektor ds. fotografii podwodnej) (tłum. underwater director of photography)
 • (główna pomoc techniczna) (tłum. key grip)
 • (kierownik zdjęć) (tłum. director of photography)
 • (kierownik zdjęć drugoplanowych) (tłum. 2nd unit director)
 • (pomoc techniczna) (tłum. grip)
 • (praktykant) (tłum. apprentice)
 • (stażysta) (tłum. trainee)
 • (dodatkowe zdjęcia) (tłum. additional photography)
 • (dodatkowy) (tłum. additional)
 • (druga ekipa) (tłum. second unit)
 • (nazwa kraju) *
 • (nazwa miasta) *
 • (niewymieniony w czołówce) (tłum. uncredited)

*Nazwę kraju lub nazwę miasta zapisujemy w języku polskim.

*Jeśli w źródle filmpolski.pl przy danej funkcji jest II, dodajemy atrybut „dodatkowy”.

4.6 Kompozytorzy
(composer)

 • (asystent) (tłum. assistant)
 • (asystent-stażysta) (tłum. trainee assistant)
 • (kompozycja)
 • (muzyka dodatkowa) (tłum. additional music, additional score, stock music)
 • (muzyka towarzysząca) (tłum. background music)
 • (opracowanie muzyczne)
 • (piosenka) (tłum. song)
 • (praktykant) (tłum. apprentice)
 • (stażysta) (tłum. trainee)
 • (temat) (tłum. theme)
 • (współkompozytor) (tłum. co-composer)
 • (dodatkowy) (tłum. additional)
 • (niewymieniony w czołówce) (tłum. uncredited)

*Jeśli w źródle filmpolski.pl przy danej funkcji jest II, dodajemy atrybut „dodatkowy”.

4.7 Kostiumy
(costume designer, costumer)

 • (asystent) (tłum. assistant)
 • (asystent-stażysta) (tłum. trainee assistant)
 • (biżuteria) (tłum. costume jeweller)
 • (garderoba) (tłum. wardrobe designer, wardrobe)
 • (nadzorca garderoby) (tłum. wardrobe supervisor)
 • (nadzorca kostiumów) (tłum. costume supervisor)
 • (produkcja kostiumów) (tłum. costume production)
 • (praktykant) (tłum. apprentice)
 • (stażysta) (tłum. trainee)
 • (współprojektant kostiumów) (tłum. co-costume designer, associate costume designer)
 • (dodatkowe zdjęcia) (tłum. additional photography)
 • (dodatkowy) (tłum. additional)
 • (druga ekipa) (tłum. second unit)
 • (nazwa kraju) *
 • (nazwa miasta) *
 • (niewymieniony w czołówce) (tłum. uncredited)

*Nazwę kraju lub nazwę miasta zapisujemy w języku polskim.

*Jeśli w źródle filmpolski.pl przy danej funkcji jest II, dodajemy atrybut „dodatkowy”.

4.8 Montaż
(editor)

 • (asystent) (tłum. assistant)
 • (asystent-stażysta) (tłum. trainee assistant)
 • (główny montażysta) (tłum. chief film editor, head editor)
 • (montaż muzyki dodatkowej) (tłum. additional music editing)
 • (montażysta negatywu) (tłum. negative cutter)
 • (montażysta materiałów oryginalnej jakości) (tłum. on-line editor)
 • (polski dubbing)
 • (praktykant) (tłum. apprentice)
 • (stażysta) (tłum. trainee)
 • (taśma video) (tłum. video tape, video, vt)
 • (współmontażysta) (tłum. co-editor)
 • (dodatkowe zdjęcia) (tłum. additional photography)
 • (dodatkowy) (tłum. additional)
 • (druga ekipa) (tłum. second unit)
 • (nazwa kraju) *
 • (nazwa miasta) *
 • (niewymieniony w czołówce) (tłum. uncredited)

*Nazwę kraju lub nazwę miasta zapisujemy w języku polskim.

*Jeśli w źródle filmpolski.pl przy danej funkcji jest II, dodajemy atrybut „dodatkowy”.

4.9 Charakteryzacja

 • (asystent) (tłum. assistant)
 • (asystent-stażysta) (tłum. trainee assistant)
 • (praktykant) (tłum. apprentice)
 • (stażysta) (tłum. trainee)
 • (dodatkowe zdjęcia) (tłum. additional photography)
 • (dodatkowy) (tłum. additional)
 • (druga ekipa) (tłum. second unit)
 • (nazwa kraju) *
 • (nazwa miasta) *
 • (niewymieniony w czołówce) (tłum. uncredited)

*Nazwę kraju lub nazwę miasta zapisujemy w języku polskim.

*Jeśli w źródle filmpolski.pl przy danej funkcji jest II, dodajemy atrybut „dodatkowy”.

4.10 Scenografia

 • (asystent) (tłum. assistant)
 • (asystent-stażysta) (tłum. trainee assistant)
 • (główna pomoc techniczna) (tłum. key grip)
 • (oryginalna) (tłum. original)
 • (pomoc techniczna) (tłum. grip)
 • (praktykant) (tłum. apprentice)
 • (projekt) (tłum. design)
 • (stażysta) (tłum. trainee)
 • (dodatkowe zdjęcia) (tłum. additional photography)
 • (dodatkowy) (tłum. additional)
 • (druga ekipa) (tłum. second unit)
 • (nazwa kraju) *
 • (nazwa miasta) *
 • (niewymieniony w czołówce) (tłum. uncredited)

*Nazwę kraju lub nazwę miasta zapisujemy w języku polskim.

*Jeśli w źródle filmpolski.pl przy danej funkcji jest II, dodajemy atrybut „dodatkowy”.

4.11 Dźwięk

 • (asystent) (tłum. assistant)
 • (asystent-stażysta) (tłum. trainee assistant)
 • (polski dubbing)
 • (praktykant) (tłum. apprentice)
 • (stażysta) (tłum. trainee)
 • (dodatkowe zdjęcia) (tłum. additional photography)
 • (dodatkowy) (tłum. additional)
 • (druga ekipa) (tłum. second unit)
 • (nazwa kraju) *
 • (nazwa miasta) *
 • (niewymieniony w czołówce) (tłum. uncredited)

*Nazwę kraju lub nazwę miasta zapisujemy w języku polskim.

*Jeśli w źródle filmpolski.pl przy danej funkcji jest II, dodajemy atrybut „dodatkowy”.

4.12 Efekty specjalne

 • (asystent) (tłum. assistant)
 • (asystent-stażysta) (tłum. trainee assistant)
 • (główna pomoc techniczna) (tłum. key grip)
 • (polski dubbing)
 • (pomoc techniczna) (tłum. grip)
 • (praktykant) (tłum. apprentice)
 • (stażysta) (tłum. trainee)
 • (dodatkowe zdjęcia) (tłum. additional photography)
 • (dodatkowy) (tłum. additional)
 • (druga ekipa) (tłum. second unit)
 • (nazwa kraju) *
 • (nazwa miasta) *
 • (niewymieniony w czołówce) (tłum. uncredited)

*Nazwę kraju lub nazwę miasta zapisujemy w języku polskim.

*Jeśli w źródle filmpolski.pl przy danej funkcji jest II, dodajemy atrybut „dodatkowy”.

4.13 Pozostała ekipa

 • (asystent) (tłum. assistant)
 • (asystent-stażysta) (tłum. trainee assistant)
 • (polski dubbing)
 • (praktykant) (tłum. apprentice)
 • (stażysta) (tłum. trainee)
 • (dodatkowe zdjęcia) (tłum. additional photography)
 • (dodatkowy) (tłum. additional)
 • (druga ekipa) (tłum. second unit)
 • (nazwa kraju) *
 • (nazwa miasta) *
 • (niewymieniony w czołówce) (tłum. uncredited)

*Nazwę kraju lub nazwę miasta zapisujemy w języku polskim.

*Jeśli w źródle filmpolski.pl przy danej funkcji jest II, dodajemy atrybut „dodatkowy”.