Nowy film

1 Dodawanie nowego filmu

Na samym początku kliknij napis Dodaj film znajdujący się w prawym górnym rogu obok twojego avatara (opcję tę znajdziesz również po rozwinięciu menu FILMY oraz na samym dole strony.

Dodając odcinek serialu, niezbędne jest uzupełnienie pól Tytuł oryginalny, Rok, Sezon oraz Odcinek. Podanie tytułu polskiego jest opcjonalne.

Poniżej zamieszczono szczegółowe omówienie pól, które możesz wypełnić:

1.1 Tytuł oryginalny

Tytuł oryginalny jest tytułem oficjalnym danego filmu, zazwyczaj w języku producenta, który miał największy wkład przy produkcji filmu.

W przypadku tytułów pisanych cyrylicą, arabskim, japońskim i chińskim jako tytuł oryginalny podajemy jego wersję łacińską, zaś zapis oryginalny jako tytuł inny z atrybutem pisowni alternatywnej.

1.2 Tytuł polski

Tytuł polski to tytuł, pod jakim film/serial został (lub zostanie) oficjalnie wyświetlony na terenie Polski dla szerszego grona niż dla osób zaangażowanych w produkcję. Może być to tytuł festiwalowy, na inauguracji, ceremonii, w TV itd. lub tytuł nadany przez dystrybutora kinowego/DVD/VHS.

W momencie, gdy występuje więcej tytułów polskich niż jeden, tytuł kinowy dodajemy jako "tytuł polski", a pozostałe jako tytuły alternatywne z odpowiednimi atrybutami/atrybutem.

Jeżeli tytuł polski jest taki sam jak tytuł oryginalny, wówczas pole przeznaczone dla tytułu polskiego pozostawiamy puste.

1.3 Inne tytuły

Do tytułów innych należą:

 • tytuł anglojęzyczny inny niż tytuł oryginalny (niezależnie czy kraj, z którego wywodzi się dany tytuł, brał udział w produkcji)
 • tytuł anglojęzyczny dla filmu polskiego
 • tytuł polski, który różni się od tytułu polskiego/oryginalnego
 • tytuły obcojęzyczne, w językach państw, które brały udział w produkcji filmu np. dla tytułu Il buono, il brutto, il cattivo tytułami innymi będą: The Good, the Bad and the Ugly oraz El bueno, el feo y el malo; ponieważ w produkcji filmu brały udział Włochy i Hiszpania
 • tytuł oryginalny pisany cyrylicą, arabskim, japońskim i chińskim np. А бяхме круши

Gdy dodajemy Nowy film, obowiązkowo uzupełniamy go o tytuły inne oraz ich atrybuty, znajdujące się w danym źródle!

1.4 Typ filmu

Odpowiedni typ filmu wybieramy z listy wyboru:

 • Kinowy
 • TV
 • Serial TV
 • Miniserial
 • Wideo

Dodawane filmy, seriale telewizyjne nie mogą być:

 • Koncertem muzycznym
 • Talk-show
 • Grą
 • Filmem pornograficznym
 • Filmem z ceremonii bądź innej imprezy kulturalnej
 • Przemówieniem
 • Meczem
 • Reality-TV
 • TV-show
 • Programem telewizyjnym
 • Teledyskiem
 • Stand-upem

Dozwolone jest z kolei dodawanie spektakli telewizyjnych. W tym przypadku z listy rozwijanej Typ filmu należy wybrać TV.

1.5 Rok produkcji

Za rok produkcji uważamy rok, w którym została ukończona produkcja filmu/serialu.

Rok zapisujemy w formacie:

 • RRRR
 • RRRR/x, gdzie x jest liczbą rzymską.

Jeżeli w danym roku jest więcej niż jeden tytuł o takim samym brzmieniu i tego samego typu, wówczas do roku należy dopisać cyfrę rzymską. Cyfrę tą piszemy po ostatniej cyfrze arabskiej i poprzedzamy ja znakiem slasha (/) , np. dla filmu Cargo będziemy mieli:

 • 2006/I
 • 2006/II

Rok zakończenia podajemy w przypadku wybrania serialu jako typ filmu. Rok zakończenia jest rokiem, w którym został wyprodukowany ostatni odcinek serialu.

Opcję Nadal trwa zaznaczamy gdy:

 • serial się zakończył, lecz nieznany jest rok zakończenia
 • serial jeszcze się nie zakończył