Festiwal Filmów Amatorskich "Filmowe Zwierciadła"

Nagrody: Grand Prix, I Nagroda, II Nagroda, III Nagroda, Nagroda specjalna Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych UM w O-ce, Nagroda za film poruszający tematykę 100-lecia Odzyskania Niepodległości, Nagroda dodatkowa Jury im. Eda Wooda, Wyróżnienie, Nagroda dziennikarzy, Nagroda Publiczności