Forum Kina Europejskiego "Cinergia" Stowarzyszenie Łódź Filmowa przy wsparciu miasta Łódź i Łódzkiego Centrum Wydarzeń

Nagrody: Konkurs Europejskich Debiutów i Filmów Drugich, Konkurs Polskich Debiutów i Filmów Drugich, Złoty Glan, Kryształowy Kamerton, Nagroda Specjalna, Nagrodami Publiczności