Co z Niezniszczalnym 2?

M. Night Shyamalan

M. Night Shyamalan zdradził, że film Diabeł jest pierwszą częścią tzw. Kroniki Nocy. W trzeciej części mamy zobaczyć historię oryginalnie stworzoną do filmu Niezniszczalny 2.

Trzeci film z serii Kronik Nocy pojawi się po drugim zatytułowanym Twelve Strangers.

Możemy zatem założyć, że Niezniszczalny 2 raczej nie powstanie.

Użyłem pomysłu na sequel Niezniszczalnego w jednej części Kronik Nocy. To był taki fajny pomysł na superłotra i był oryginalnie stworzony do Niezniszczalnego, ale było tego już za dużo. Było zbyt dużo superłotrów, więc jednego wyciąłem i pomyślałem, że wykorzystam go w następnym filmie.