Reforma mediów publicznych. Zapłacisz nawet jeśli nie korzystasz.

Powszechna opłata audiowizualna, która wyniesie 10 złotych to następstwo abonamentu RTV. Prawo i Sprawiedliwość szykuje reformę mediów powszechnych.

Telewizja Polska, Polskie Radio i Polska Agencja Prasowa są teraz spółkami prawa handlowego. Partii obecnie rządzącej w naszym kraju zależy na przekształceniu ich w narodowe instytucje kultury. Kolejnym krokiem rządu Beaty Szydło do „naprawienia” polskich mediów jest zniesienie nieobowiązkowego abonamentu RTV, na którego miejsce ma zostać wprowadzona opłata audiowizualna. W przeciwieństwie do abonamentu będzie obowiązkowa.

Projekt ustawy do Sejmu trafić ma w grudniu 2015, bądź w styczniu 2016 roku, a w życie wejść najpóźniej 1 lutego. Nasuwa się pytanie, czy w związku z modernizacją znikną z mediów reklamy? Spoty i reklamówki zostaną. Czabański, który pracuje nad reformą medialną wskazał natomiast, że liczy się na 1.5 mld zł wpływów z opłaty, co wg niego znacznie poprawi sytuację mediów oraz warunki pracy i płacy ich pracowników. Nie ustalono jednak jeszcze w jaki sposób będzie
pobierana – czy poprzez korzystanie z bazy PIT i CIT, czy może wraz z rachunkami za prąd.

Obowiązek płacenia za media spadnie nie na każdego obywatela, ale na każde gospodarstwo domowe. Bez względu na to, czy domownicy korzystają czy też nie z telewizji, radia, prasy trzeba będzie uiścić opłatę w wysokości 10 zł miesięcznie. Jedynie osoby po 75. roku życia, inwalidzi I grupy i kombatanci zwolnieni będą z opłat audiowizualnych, tak jak dotychczas zwolnieni byli z płacenia abonamentu.

Zdaniem Czabańskiego płacenie na media publiczne umożliwi społeczeństwu wpływanie na kształt państwa oraz nie pozbawi rzetelnej informacji o jego stanie. Ponadto kwota opłaty audiowizualnej jest o połowę niższa od kwoty abonamentu. Nieważne, że nie oglądamy telewizji, nie słuchamy radia, czy nie czytamy gazet – i tak zapłacimy, bo media te bez względu na to będą funkcjonować, a naszym obywatelskim obowiązkiem jest je wspierać.

Źrodło: AntyWeb, Wirtualnemedia


Klaudia Więciorek
Studentka dziennikarstwa. Lubi dobrą muzykę, dobre kino, dobry humor i... ludzi. :)