Jako redaktor zajmuję się głównie kinem polskim i europejskim. Rodzime produkcje coraz częściej zasługują na promocję, choć nie mają takich "łokci" jak hollywoodzka maszyna. Rzucam więc do walki wszystkie swoje klawiatury i spróbuję to zmienić ;) Prywatnie jestem filmożercą, ale umiarkowanym kinomaniakiem (nie znoszę zapachu popcornu, gdyby nie on, zdecydowanie częściej chodziłbym do kina). W zamian buduję własne kino, gdzie zgromadziłem już ok. 5 tys. pozycji, w tym tysiąc polskich. Na fdb.pl od wiosny 2007 r.

TVP: nowy system naboru i selekcji autorskich projektów scenariuszowych 0

Zarząd Telewizji Polskiej przyjął 20 maja 2016 r. uchwałę wprowadzającą nowy Regulamin naboru projektów seriali, filmów fabularnych i spektakli teatralnych na potrzeby TVP. Wyraził też zgodę na przeprowadzenie pierwszej edycji naboru projektów seriali fabularnych dla Anten TVP. Będzie ona ogłoszona na początku czerwca br.

Siedziba TVP w Warszawie

Wprowadzany Regulamin przewiduje jasno określone kryteria naboru oraz przejrzysty, ekspercki system oceny i selekcji pomysłów scenariuszowych. Umożliwi on zastosowanie przygotowanego w Agencji Produkcji Telewizyjnej i Filmowej programu NOS (Nabór Ocena Selekcja), którego debiutem będzie pilotażowa edycja naboru projektów serialowych dla TVP.

W fazie przygotowawczej do naboru seriali APTiF – we współpracy z Antenami, Biurem Koordynacji Programowej i Biurem Reklamy – przeprowadza szczegółową analizę ramówek pod kątem potrzeb i możliwości Anten oraz definiuje pasma gatunkowe dla seriali w określonych formatach. Pozwala to na sprecyzowanie kategorii i sformułowanie wymogów gatunkowych dla poszukiwanych projektów scenariuszowych w założonych ramach czasowych.

Po ogłoszeniu naboru przyjmowane będą wszystkie projekty spełniające nieskomplikowane wymagania formalne, takie jak: złożenie w terminie storyline serialu, treatmentów sześciu i scenariuszy dwóch odcinków oraz poświadczenie praw do składanego pomysłu. Wszystkie projekty, zarówno te składane przez firmy producenckie, jak i przez prywatnych twórców, będą równouprawnione.

Po starcie naboru pomysły serialowe spełniające wymogi formalne trafią do systemu rejestracji, gdzie dane składających projekt zostaną zastąpione godłami. Wszystkie projekty zarejestrowane w bazie danych zostaną poddane niezależnej ocenie eksperckiej. Do zespołów eksperckich zaproszeni będą reprezentanci środowisk twórczych i akademickich, przedstawiciele instytucji kultury oraz znawcy, analitycy i praktycy rynku telewizyjnego. Projekty będą trafiać do ekspertów losowo. Będą oni wyposażeni w kompleksowe formularze ocen. Oceny na nich zawarte będą punktowe i opisowe. Po analizie ocen ekspertów nastąpi ogłoszenie listy tych projektów, które przeszły do następnego etapu. Każdy z aplikujących będzie miał dostęp do pełnej dokumentacji oceny.

Kolejny etap to oficjalny „pitching” projektów, czyli możliwość bezpośredniego dialogu Komisji z Autorami, szansa na prezentację i eksplikację. Następnie Komisja dokonuje selekcji projektów według ocen i założeń programowych. Wybrany zostaje najlepszy projekt w każdej z ogłoszonych kategorii. Właścicielom wybranych projektów zostanie zaproponowane podpisanie umowy na development. W efekcie udanego developmentu projekty zostaną skierowane do produkcji. Oficjalny protokół wyboru zostanie przedstawiony Zarządowi i opublikowany na stronach TVP.

Pierwsza edycja naboru projektów seriali fabularnych zostanie ogłoszona przez p.o. dyrektora Agencji Produkcji Telewizyjnej i Filmowej Wojciecha Hoflika w terminie 14 dni od dnia przyjęcia uchwały Zarządu. Dotyczyć będzie przede wszystkim takich kategorii, jak: wieczorny serial historyczny, weekendowy serial familijny, wieczorny serial sensacyjny i półgodzinny serial komediowy – sitcom lub nowela komiczna.

Regulamin naboru dostępny będzie na stronie internetowej www.tvp.pl oraz w warszawskiej siedzibie TVP.

Źrodło: TVP

Zostań naszym królem wirtualnego pióra.
Dołacz do redakcji FDB

Komentarze 0

Avatar square 200x200

Proszę czekać…