Akademia Filmowa zmienia zasady

Zostały zmienione zasady nominacji Oscarowych w dwóch kategoriach

Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej dokonała kilku zmiań w zasadach nominowania filmów do Oscara. Najbardziej znaczącą dotyczą nominowania piosenek i filmów obcojęzycznych. Zmiany zostało wprowadzone w przyszłym roku wraz z 81 rozdaniem nagród.

OscarOscar

W przypadku piosenek, to zostanie zmieniony górny limit, który może zostać nominowany. Producenci będą mogli do nominacji zgłaszać ile chcą, ale tylko 2 piosenki z jednego filmu mogą dostąpić tego zaszczytu.

Jeśli chodzi o filmy obcojęzyczne sześć z dziewięciu filmów wybierze komitet fazy pierwszej, które przejdą do fazy drugiej. Pozostałe 3 tytuły wybierze specjalny komitet. Dokonają swojego wyboru po tym, jak poprzedni komitet wybierze swoje sześć filmów.

Nominacje zostaną ogłoszone 22 stycznia 2009 roku.