Powstał Związek Zawodowy Filmowców 0

Na bazie nowych uregulowań prawnych, 30 października 2021 r. został utworzony Związek Zawodowy Filmowców. Powstał z potrzeby zbudowania jedności w środowisku filmowym oraz ochrony praw osób pracujących na co dzień przy produkcji utworów audiowizualnych.

kadr promujący Związek Zawodowy Filmowców

Związek chce stworzyć nową przestrzeń do rozmowy o filmach, przestrzeń dla ludzi, którzy poprzez swoją codzienną pracę tworzą filmy. Zależy im na tym, aby przedstawiciele wszystkich pionów i zawodów filmowych zaczęli mówić jednym głosem. Intencją jest podniesienie jakości powstających w Polsce filmów, poprzez podnoszenie kwalifikacji i kompetencji, ale przede wszystkim poprzez poprawę warunków i bezpieczeństwa pracy.

Kolejnym postulatem jest dbanie o utrwalenie pozytywnych standardów pracy, a także o wprowadzenie ujednoliconych zasad i przestrzeganie zapisów umów, w szczególności dotyczących wynagradzania, a także etyki zawodowej i bezpieczeństwa w branży filmowej. Szczególną uwagę chcą położyć na ustalenie limitów czasu pracy i ich przestrzeganie.

Kolejnym celem jest pomaganie w negocjowaniu warunków pracy, poprzez świadczenie pomocy prawnej na rzecz członków Związku, w szczególności w zakresie odzyskiwania zaległych należności finansowych, a także reprezentację związkowców w sporach zbiorowych i indywidualnych z innymi podmiotami. Mając na uwadze wspieranie przedstawicieli zawodu znajdujących się w potrzebie, w planach jest opracowanie programów socjalnych oraz stworzenie fundusz pomocowy dla ofiar wypadków na planach filmowych. Tym celom będą służyć również ubezpieczenia grupowe, jakimi zostaną w przyszłości objęci członkowie Związku.

W strukturach Związku mogą powstać sekcje zawodowe (np. sekcja oświetleniowa, scenograficzna, kamerowa, dźwiękowa itp.), mające na celu dbałość o interesy każdej grupy zawodowej.

Zarząd Związku Zawodowego Filmowców tworzą: przewodniczący Witold Płóciennik; wiceprzewodniczący: Agata Stróżyńska-Barszczewska, Przemysław Krawczyk, Krzysztof Włodarczyk, Krzysztof Klimko. Członkiem Zarządu jest Piotr Śliskowski, a funkcję skarbnika pełni Konrad Pruski.

Szczegóły dostępne: TUTAJ

Źrodło: https://filmowcy.art/

Zostań naszym królem wirtualnego pióra.
Dołacz do redakcji FDB

Komentarze 0

Skomentuj jako pierwszy.

Proszę czekać…