ZAiKS: filmy DVD po decyzji UOKiK będą zapewne droższe! 0

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS poinformowało wpiątek portal
Wirtualnemedia.pl, że przygotowuje odwołanie od decyzji prezesa
Urzędu Ochrony Konsumentów iKonkurencji (UOKiK), który nałożył na
związek karę 1 mln zł.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej prezes UOKiK Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel poinformowała, że w2005 roku, na wniosek Izby Wydawców Prasy (IWP), Urząd rozpoczął postępowanie antymonopolowe przeciwko ZAiKS iStowarzyszeniu Filmowców Polskich, wsprawie zawarcia pomiędzy tymi organizacjami porozumienia cenowego, dotyczącego m.in. sprzedawanych filmów DVD.

ZAIKSZAIKS

Decyzja oukaraniu obu organizacji zapadła 29 sierpnia. UOKiK ustalił, że od grudnia 2003 roku ZAiKS iSFP, dążąc do zagwarantowania sobie jak najwyższych zysków, działają na mocy zawartego pomiędzy sobą niezgodnego zprawem antymonopolowym porozumienia.

UOKiK ustalił, że ZAiKS iSFP (na mocy tego porozumienia – PAP) pobierały od każdego egzemplarza sprzedawanego DVD stałe wynagrodzenie stanowiące 8 proc. jego ceny, jednak nie mniej niż sztywno określona stawka dla każdego nośnika (przykładowo dla filmu fabularnego na DVD ś 2 zł). Urząd ustalił również, że ZAiKS oraz SFP wprowadziły sztywne zasady wynagradzania poszczególnych kategorii twórców. Zgodnie zzawartym między nimi porozumieniem reżyser miał otrzymywać 35 proc. stawki inkasowanej za dany utwór audiowizualny, kompozytor ś 20 proc., aoperator obrazu ś 10 proc. Wpraktyce twórcy mieli otrzymywać zatem te same stawki niezależnie od wysokości poniesionych kosztów iwkładu pracy, atakże zysków komercyjnych użytkowników korzystających zich utworów. Zdaniem Urzędu, wynagrodzenie dla twórcy powinno być zindywidualizowane.

UOKiK nakazał zaniechania tej praktyki inałożył kary na Stowarzyszenie Autorów ZAiKS (1 mln zł) iStowarzyszenie Filmowców Polskich (250 tys.).

ZAiKS działa jako stowarzyszenie dla ochrony praw twórców, jako instytucja non-profit, co oznacza, że nie wypracowuje zysku. Koszty działalności stowarzyszenia (inkasa (…) dochodzenia roszczeń na rzecz autorów) pokrywane są ztantiem (wynagrodzeń), wypłacanych autorom, co oznacza, że to sami autorzy opłacają działalność własnego stowarzyszenia, działającego na ich rzecz – czytamy w komunikacie ZAiKS. Także, zwłasnych tantiem, autorzy pokrywają kary nakładane przez UOKiK – dodano wkomunikacie.

Nieprawdą jest, że stawka 2 zł jest sztywno określoną stawką dla każdego nośnika, na którym utrwalony jest film. Stawka ta kilkakrotnie obniżana iwynosząca aktualnie 1,20 zł – napisano w komunikacie, dodając jednocześnie, że wysokość tej stawki zależy m.in. od nakładu danego filmu DVD.

Nieprawdą jest, że SFP iZAiKS porozumiały się iustaliły jednolite stawki za korzystanie zutworów audiowizualnych dążąc do zagwarantowania sobie jak najwyższych zysków. ZAiKS nie działa dla zysku. Stawka wynagrodzeń wwysokości 8 proc. nie wynika z postanowienia obu organizacji, ale ztabeli wynagrodzeń autorskich ZAiKS-u, zatwierdzonej w2001r. przez Komisję Prawa Autorskiego (KPA) przy Ministrze Kultury iSztuki (obecnie MKiDN) – podkreślono wkomunikacie.

W komunikacie zaakcentowano również, że stawka 8 proc. została zatwierdzona przez KPA na rzecz autorów reprezentowanych przez ZAiKS, amimo to, wychodząc naprzeciw użytkownikom, wtym wydawcom prasowym iIWP, ZAiKS zgodził się podzielić tą stawką zSFP, na rzecz autorów reprezentowanych przez tę organizację.

W rezultacie, jeżeli decyzja UOKiK zostanie utrzymana wmocy, ZAiKS będzie posługiwał się 8-proc. stawką zatwierdzoną przez KPA (i zgodnie zprzepisami nie będzie mógł jej obniżyć), aSFP będzie domagało się od użytkowników tantiem dla autorów przez siebie reprezentowanych, co sprawi, że koszty ponoszone przez użytkowników wzrosną (o stawkę żądaną przez SFP), anie zmaleją – jak chce UOKiK. Może to spowodować podwyższenie cen nośników. Tak więc decyzja UOKiK wrezultacie może doprowadzić do wzrostu, anie obniżki cen – podkreślono wkomunikacie ZAiKS.

Również SFP poinformowało wczwartek, że odwoła się od decyzji Urzędu.

wirtualnemedia.pl

Zostań naszym królem wirtualnego pióra.
Dołacz do redakcji FDB

Komentarze 1

Trikster

i niech zaczną nakładać na nich jeszcze większe kary! ZAiKS to nic innego, jak zorganizowana grupa przestępcza.

Proszę czekać…