VIII Przegląd Filmów Niezależnych i Amatorskich WYDMY 0

Można już wysyłać filmy na przegląd, który wystartuje w grudniu. Zapoznajcie się z informacjami.

Zapraszamy na kolejną odsłonę Przeglądu Filmów Amatorskich i Niezależnych WYDMY. To już VIII edycja Przeglądu, którego najważniejszym celem jest pokazanie szerszej publiczności młodych i niezależnych twórców filmowych.

VIII Przegląd Filmów Niezależnych i Amatorskich WYDMYVIII Przegląd Filmów Niezależnych i Amatorskich WYDMY

Nowością tegorocznej edycji jest temat przewodni konkursu – CIAŁO

Ciało łączy w sobie psychikę i materię, ograniczenia i siłę do ich pokonywania. Może być potraktowane dosłownie lub jako metafora interesujących autora zagadnień.

Wybrany przez nas temat przewodni jest pojęciem bardzo chłonnym znaczeniowo i należy go traktować jako pretekst do artystycznych poszukiwań.

Regulamin VIII Przeglądu Filmów Amatorskich i Niezależnych WYDMY 2008

I. Warunki przyjęcia filmu na Przegląd.

1. Warunkiem przyjęcia filmu na Przegląd jest spełnienie następujących wymagań:

Wypełnienie na stronie internetowej Przeglądu formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie czytelnie opisanego filmu (w 4 kopiach) i oświadczeń autorskich, na adres Gdański Archipelag Kultury, ul. Dworcowa 9, 80-026 Gdańsk z dopiskiem WYDMY 2008.

2. Wymagania techniczne:

- przesłany film jest w dobrym stanie technicznym

- nośnikami nadesłanych prac mogą być płyty: CD i DVD

- preferowane formaty: DV, DivX, Xvid, MPG i inne cyfrowe.

- do filmu prosimy załączyć odpowiednie kodeki.

- gatunek filmu: dowolny

- film musi być wyprodukowany po 1 stycznia 2007 roku

- film nie był pokazywany podczas poprzedniej edycji Przeglądu

3. Do filmów prosimy załączyć kadry z filmu oraz zdjęcia autorów i obsady na płycie CD. Wybrane przez Organizatora kadry i zdjęcia znajdą się na plakacie promującym Przegląd.

4. Razem z filmami należy przesłać oświadczenie dotyczące praw autorskich oraz ochrony danych osobowych, które jest integralną częścią formularza zgłoszeniowego. Regulamin oraz formularz są dostępne na oficjalnej stronie Przeglądu.

5. Organizator nie zwraca nadesłanych filmów. Zgłoszone filmy po Przeglądzie trafiają do archiwum WYDM.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia zgłoszonego filmu do Przeglądu i konkursu bez podania przyczyny.

7. Organizator nie zapewnia uczestnikom zwrotu kosztów podróży ani zakwaterowania podczas festiwalu.

Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do zaproszenia i pokrycia kosztów podroży i zakwaterowania niektórym autorom najciekawszych prac zakwalifikowanych do ścisłego finału Przeglądu.

Wyżej wymienione zaproszenie nie jest równoznaczne z przyznaniem jakiejkolwiek nagrody lub wyróżnienia.

8. Nadesłane materiały przechodzą na własność Organizatora.

9. Oficjalny serwis internetowy Przeglądu: www.gak.gda.pl/wydmy

II. Konkurs

1. Ustanawia się temat przewodni konkursu – CIAŁO.

Ciało łączy w sobie psychikę i materię, ograniczenia i silę do ich pokonywania. Może być potraktowane dosłownie lub jako metafora interesujących autora zagadnień.

Wybrany przez nas temat przewodni jest pojęciem bardzo chłonnym znaczeniowo i należy go traktować jako pretekst do artystycznych poszukiwań.

Czas trwania przysłanych filmów nie powinien przekraczać 40 minut. Przy ocenie filmów najważniejszym kryterium oceny jest pomysł na film.

2. Powołane decyzją Dyrektora GAK jury dokona wyboru 10 najciekawszych prac, które znajdą się w ścisłym finale Przeglądu. Lista finalistów będzie dostępna na stronie internetowej Przeglądu do dnia 3 grudnia 2008. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby finalistów.

3. Prace zakwalifikowane do ścisłego finału będą prezentowane podczas Przeglądu w dniach 8 -12 grudnia 2008. Szczegółowy program prezentacji zostanie podany do dnia 3 grudnia 2008 na stronie internetowej www.gak.gda.pl.

4. Finał oraz oficjalna ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w dniu 14 grudnia 2008.

5. Autorowi przysługuje prawo zgłoszenia do konkursu nie więcej niż dwóch filmów. Każdy film powinien znajdować się na osobnym nośniku.

6. Oceną filmów zajmie się trzyosobowe jury. Werdykt jury jest ostateczny.

7. Nagrodą Przeglądu będzie udźwiękowienie filmu przez profesjonalnych muzyków jazzowych (improwizacja na żywo) podczas pokazu finałowego. Dźwięk będzie nagrany.

8. Jury ma prawo nie przyznać nagrody głównej, a także przyznać nagrody dodatkowe według własnego uznania.

III. Termin nadsyłania prac

Filmy przyjmujemy do 21 listopada 2008 (decyduje data wpłynięcia).

IV. Dodatkowe zastrzeżenia.

1. Zgłaszając film do konkursu autor wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie:

- dostarczonych kopii filmu do projekcji w ramach Przeglądu i imprez promujących Przegląd

- prezentację fragmentów filmu w programach telewizyjnych oraz innych materiałach promocyjnych

- prezentację materiałów promocyjnych dotyczących filmu, jego autorów oraz określonych przez prawo autorskie jego fragmentów w mediach, publikacjach reklamowych, w Internecie i w innych materiałach promocyjnych Organizatora. W szczególności zaś wyraża zgodę na umieszczenie zwycięskich filmów w portalach filmowych współpracujących z Przeglądem.

Zostań naszym królem wirtualnego pióra.
Dołacz do redakcji FDB

Komentarze 0

Skomentuj jako pierwszy.

Proszę czekać…