Warner Bros. kręci Bobbie Sue

Wytwórnia nabyła prawa do scenariusza filmu opowiadającego o dyskryminacji ze względu na płeć.

Film będzie opowiadał o twardej pracownicy pogotowia ratunkowego. Jej sposób myślenia i styl bycia sprawi, że zostanie wybrana przez prestiżową kancelarię prawniczą do bycia przedstawicielką w procesie o dyskryminację ze względu na płeć. Według prawników jest ona idealną kandydatką na to miejsce, co sprawi, że sprawa pójdzie po myśli ważnego dla nich klienta.