Silesia Film

Dane kontaktowe

Adres:

  • Instytucja Filmowa "Silesia Film"
    ul. Górnicza 5, 40-008 Katowice
    tel: (32) 206 88 61 do 3 , fax: (32) 259 83 88

Adres e-mail:

Informacje

Instytucja Filmowa „Silesia-Film” w Katowicach jest wojewódzką instytucją kultury powołaną przez Zarząd Województwa Śląskiego. Jest to jedna z niewielu istniejących w Polsce placówek kultury powołanych w celu upowszechniania i popularyzowania artystycznej produkcji filmowej.

Działa w oparciu o ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z 25.10.1991 r., ustawę o samorządzie z 05.06.1998 r. z późniejszymi zmianami, ustawę o kinematografii z 30.06.2005 r. oraz Statut Instytucji.

Nazwy i formy prawne Instytucji zmieniały się kilkakrotnie. W marcu 1946 roku do życia został powołany „Film Polski”. Następnie Instytucja została przekształcona w Okręgowy Zarząd Kin. Pod obecną nazwą funkcjonuje od 1999 roku.

Do zadań Instytucji Filmowej "Silesia-Film" należy:
- prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie upowszechniania filmu i kultury filmowej ze szczególnym uwzględnieniem województwa śląskiego,
- popularyzowanie regionalnej tradycji filmowej,
- dystrybucja i rozpowszechnianie filmów (szczególnie filmów o walorach artystycznych),
- archiwizowanie zabytków kultury filmowej,
-wspieranie produkcji filmów animowanych, dokumentalnych i fabularnych związanych z województwem śląskim poprzez koprodukcję z wkładem finansowym i rzeczowym,
- edukacja w dziedzinie kultury filmowej,
- administrowanie i zarządzanie własnymi kinami

Zgodnie ze Strategią Rozwoju Kultury Województwa Śląskiego Instytucja ma prowadzić różnorakie działania zmierzające do upowszechnienia kultury filmowej poprzez współpracę z samorządami, organizacjami skupiającymi miłośników filmu i kina (np. DKF czy Kluby Filmowe).

Filmografia (zobacz wszystkie)