Święty mimo woli 7.0

Giuseppe jest prostym, ale opóźnionym w nauce chłopcem. Jego zmartwiona matka wysyła go do brata w klasztorze, gdzie w końcu zostaje stajennym. Jego dobroć i skruchę zauważa wizytujący klasztor biskup i nakazuje wysłać go na studia, aby przygotować go do przyjęcia święceń kapłańskich.

Zdjęcia Z filmu