Umarły i inni

Starożytne tradycje zostały zniszczone przez rząd z powodu braku polityki publicznej dla rdzennych ziem.

Recenzje