Konwojent 6.9

Vigilant S.A. to mała firma kurierska, która w ciągu roku straciła w napadach na konwoje trzy ciężarówki wraz z załogami. Konwojenci zostali zamordowani na tyle brutalnie, że wśród pracowników panuje bardzo nerwowa atmosfera, co dodatkowo nie przyczynia się do polepszenia coraz gorszej kondycji finansowej firmy. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze przekonanie (ale jednocześnie brak dowodów), że za rabunkami stoi któryś z pracowników. I w takim właśnie, trudnym dla Vagilant czasie, zatrudnia się nowy pracownik – Alexandre Demarre.

Zdjęcia Z filmu