Zew krwi 6.6

Pies zaprzęgowy walczy o przetrwanie w dziczy Jukonu.

Współtworzą