Wojenny 1980

Olimpiada 40 6.0

„Jest rok olimpijski tysiąc dziewięćset czterdziesty (.)” , planowane na ten rok Igrzyska Olimpijskie, miały odbyć się w Tokio. Jednak wszelkie sportowe zamiary musiały zejść na dalszy plan, gdyż od 1 września 1939 świat ogarniała wojenna pożoga. Na europejskich frontach byli brani do niewoli oraz ginęli żołnierze różnych narodowości. Stłoczeni w obozach jeńcy, stanęli w obliczu długoletniej niewoli i katorżniczej pracy. Pomimo ciężkich warunków egzystencjalnych i nieludzkiego traktowania wśród więźniów jednego z takich obozów, FREUDENTAL XX C, powstała idea zorganizowania Pierwszych Jenieckich Igrzysk Olimpijskich.

Alye pogony

Opowieść o losach wychowanków suworowskiej szkoły, którzy godnie przejęli sztafetę od swoich dowódców w latach II wojny światowej. O dzisiejszym dniu w Armii Radzieckiej, kształtowaniu charakterów i wpajaniu męstwa młodym żołnierzom...


Słowa kluczowe