Nagrody AICT/ IATC Międzynarodowe Stowarzyszenie Krytyków Teatralnych (Association Internationale des Critiques du Theatre)

Nagrody: Nagroda im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego, Nagroda im. Stefana Treugutta, Nagroda im. Ireny Solskiej