Opolskie Konfrontacje Teatralne

Nagrody: Wyróżnienie za twórcze podejście do tekstu niescenicznego w spektaklu, Nagroda za rolę, Nagrodę za muzykę, Nagrodę za scenografię i kostiumy, Nagrodę za reżyserię, Nagrodę dla zespołu aktorskiego, Nagroda im. Wojciecha Bogusławskiego, Nagroda dziennikarzy, Nagroda Jury młodych, Nagroda Jury Społecznego, Nagroda honorowa, Wyróżnienie, Nagroda publiczności