Nagroda im. Cypriana Kamila Norwida

Nagrody: Teatr, Literatura, Muzyka, Sztuki plastyczne, Nagroda "Dzieło życia" za całokształt twórczości