Ogólnopolski Festiwal Animacji O!PLA

Nagrody: Kategoria studyjna, Kategoria studencka, Kategoria OFF&GO!, Kategoria Poza Polską, Animowany videoklip, Animowane fraszki, Formanimy, Teraz dzieci mają głos - kategoria przedszkolna, Teraz dzieci mają głos - kategoria wczesnoszkolna, Dyplom Uznania