Tarnowska Nagroda Filmowa Tarnowskie Centrum Kultury

Nagrody: Grand Prix, Nagroda Jury Młodzieżowego, Nagroda Specjalna Jury, Nagroda radiowców, Nagroda Jury Dziecięcego, Nagroda publiczności, Nagroda im. Jana Szczepanika, Nagroda za całokształt twórczości, Nagroda Dziennikarzy "Enter", Nagroda Stowarzyszenia Twórców Obrazu Filmu Fabularnego"Paralaksa"