Nagroda im. Zygmunta Hübnera "Człowiek teatru" przyznawana przez Fundację Teatru Myśli Obywatelskiej im. Zygmunta Hübnera

Nagrody: -

Historia wydarzeń